Zutphen - Woonzorg Berkelkade

De Berkelkade is een trainingshuis voor 10 cliënten met zit- /slaapkamers in het centrum van Zutphen. Per etage is er een douche en toilet. Daarnaast zijn er 2 inpandige eenpersoons appartementen. Er is beschikking over zowel klinische als WMO-bedden. De doelgroep bestaat uit jongvolwassenen met psychiatrische problematiek, die gemotiveerd aan de slag willen om binnen 1½ tot 2 jaar zelfstandig te gaan wonen.

Begeleiding

Op werkdagen is er begeleiding van 07.30 tot 22.00 uur aanwezig, waarvan ook momenten alleen telefonisch. In het weekend is er op zaterdag 1 vroege en zondag 1 late dienst. Er wordt dus van uitgegaan dat cliënten hun zorgvraag kunnen uitstellen. Er is altijd telefonische bereikbaarheid, ook ’s nachts. In de nacht kan bij calamiteiten een beroep gedaan worden op de algemene nachtdienst van Woonzorg Zutphen. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • Het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, die bij zelfstandig wonen van belang zijn.
  • Ondersteunen bij persoonlijke verzorging.
  • Sociaal emotionele ondersteuning.
  • Ondersteunen bij oplossen van dagelijkse, praktische problemen.
  • Het ondersteunen bij zoeken naar werk, scholing en dagbesteding.
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen en/of in standhouden van een sociaal netwerk.
  • Ondersteunen bij externe contacten.
  • Ondersteunen in het leren beheren van eigen administratie en financiën.
  • Ondersteunen in het zoeken naar zelfstandige woonruimte.
  • Mogelijkheid van Ambulante Woon Begeleiding vanuit de Berkelkade bij ontslag. 

Bezoekadres

Berkelkade 13
7201 JE Zutphen

Postadres

Postbus 2003
7230 GC Warnsveld

Telefoon

088 - 933 4363

Foto's

Kaart