Direct naar:

Zutphen - Beschermd wonen Lombardsteeg

De beschermde woonvorm Lombardsteeg ligt midden in de binnenstad van Zutphen. Beschermd wonen is voor mensen die te kampen hebben met matige tot ernstige psychiatrische problematiek en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, werken en maatschappelijke participatie.

De woonlocatie bestaat uit 18 appartementen met eigen voorziening en er is een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Je kunt bij ons terecht met een indicatie vanuit de WMO of de WLZ-GGZ. 

Begeleiding

Het last hebben van psychische problemen is niet niks. Iedereen verdient een plek waar je de kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen en jezelf uit te dagen om te herstellen. Wij streven in de begeleiding naar het vergroten van eigen regie en zelfstandigheid. Soms kan je na verloop van tijd weer zelfstandig met eventueel ambulante begeleiding verder. Soms lukt dit niet en is er sprake van blijvende beperkingen en ben je aangewezen op langdurige intensieve zorg.

De geboden begeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid. Hoe deze eruit ziet wordt vastgelegd in een individueel woonbegeleidingsplan. Dit plan wordt door de bewoner en zijn/haar persoonlijk begeleider opgesteld en minimaal 1 x per halfjaar geƫvalueerd en bijgesteld samen met de bewoner.

Wij bestaan uit een team van 8 begeleiders met een verpleegkundige of agogische opleiding op MBO of HBO niveau. Er is sprake van 24 uurs-zorg. De woonbegeleiding is aanwezig/ bereikbaar van 07.15 tot 22.45 uur iedere dag. In de nacht kan er een beroep worden gedaan op de nachtdienst van Woonzorg Zutphen.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Lombardsteeg 23
7201 LH  Zutphen

Telefoon

088 - 933 4522

Foto's

Route