Direct naar:

Amarum organiseert TOPGGz-symposium op VGCt najaarscongres

GGNet Amarum organiseert samen met de vier andere TOPGGz-afdelingen voor eetstoornissen in Nederland opnieuw een symposium op het najaarscongres van de VGCt op 4 november met als titel ‘Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van eetstoornissen: de druk van de ketel?’.

Gepubliceerd: 20 oktober 2022

Als je een eetstoornis hebt, ben je gevangen in regels: “Ik moet vandaag 4 x 300 buikspieroefeningen doen”, “Ik moet afvallen!”, “Ik mag niet …”. Bovendien verbind je je gewicht, lichaamsvorm of de mate van controle die je hebt over eten aan je zelfwaardering: “Ik ben pas oké als ik 47kg weeg”, of: “Ik heb weer een eetbui gehad, dus ik ben een loser”. Op een bepaalde manier geven deze regels en overtuigingen een soort van houvast. Tegelijkertijd voeren ze de interne druk enorm op, beperken ze het blikveld en de mogelijkheden om met situaties om te gaan.
In dit symposium slaan de vijf TOPGGz-instellingen voor eetstoornissen in Nederland - GGNet Amarum, Ursula (GGz Rivierduinen), Rintveld (Altrecht), Novarum (Arkin) en ÉÉN (Parnassia Groep, Emergis) – voor de tweede keer de handen ineen. Wij vroegen ons af hoe we, met resultaten uit actueel onderzoek, onze patiënten kunnen helpen om de (interne) druk van de ketel te halen en de kans op herstel te bevorderen. Dit belichten we vanuit verschillende perspectieven.

Perspectieven onderzoek

  • Altrecht Eetstoornissen Rintveld vergeleek de werkelijke en ervaren cognitieve flexibiliteit bij patiënten met anorexia nervosa en patiënten met een dwangstoornis. De uitkomsten worden vergeleken met een controlegroep en gerelateerd aan klinische kenmerken.
  • Gebruikmakend van een ander transdiagnostisch concept, namelijk ‘intolerantie voor onzekerheid’, onderzocht Eetstoornis Experts Netwerk hoe meer richting kan worden gegeven aan de behandeling van de veelvoorkomende combinatie van trauma, PTSS en eetstoornissen.
  • En CBT-E mag dan wel de richtlijnbehandeling zijn voor eetstoornissen bij volwassenen, onderzoek naar de effectiviteit van CBT-E bij mensen die lijden aan eetbuistoornis (BED) is nog niet veel gedaan. Novarum onderzocht CBT-E bij BED in vergelijking met boulimia nervosa en anders gespecificeerde voedings- of eetstoornis en keek of behandelresultaat op basis van kenmerken bij start behandeling te voorspellen is.
  • Om mensen met BED gerichter te kunnen indiceren, bekeek GGNet Amarum of we op basis van kenmerken bij start behandeling kunnen voorspellen wie het beter doet in CGT of in dialectische gedragstherapie.
  • Tot slot is er, vanuit GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, aandacht voor de druk die sociale media met zich mee kunnen brengen voor mensen met een eetstoornis en de relatie met de bereidheid om eetstoorniscognities en -gedragingen te veranderen.

Over het VGCt najaarscongres

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vakvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. Op 2, 3 en 4 november vindt het jaarlijkse VGCt najaarscongres plaats. Dit keer met als thema ‘Under Pressure‘. Het congres draait om, ontmoeten, live kennis uitwisselen, netwerken en gezelligheid. Nieuw is dat er de mogelijkheid is om het congres deels online te volgen.