Direct naar:

Beeldende therapie

Tijdens beeldende therapie verbeeldt u met materialen als verf, klei en tekenmateriaal wat er in u omgaat en hoe u met problemen omgaat. Soms is het moeilijk uw gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en er over te praten. Bij beeldende therapie leert een beeldend therapeut u:

  • uw gevoelens en gedachten duidelijk te krijgen
  • uw gevoelens en gedachten te uiten
  • uw gevoelens en gedachten aan anderen te laten zien

Voor wie?

Beeldende therapie is bedoeld voor:

  • mensen die in behandeling zijn bij VGGNet die willen werken aan hun persoonlijke doelen door iets te doen en te ervaren
  • mensen die in behandeling zijn bij VGGNet waarvan niet goed duidelijk is wat het probleem is waarvoor ze in behandeling zijn
Drie vrouwen in gesprek

Hoe werkt beeldende therapie?

In Beeldende Therapie kunt u tekenen, schilderen of werken met klei.  Het blijkt vaak dat de manier waarop iemand iets maakt overeenkomt met hoe iemand met moeilijke dingen omgaat. Bij de start krijgt u drie keer een opdracht om te wennen. En om duidelijk te krijgen hoe u verder aan uw doelen kunt werken. In overleg de beeldend therapeut maakt u daar afspraken over. Wat aan de orde kan komen:

  • het vergroten van zelfvertrouwen en zelfwaardering
  • het leren grenzen stellen
  • het leren omgaan met moeilijke zaken uit het verleden
  • het samenwerken met anderen

De beeldende therapie wordt meestal individueel gegeven en soms in een klein groepje.

Oma en meisje in gesprek