Behandeling jongeren bij Amarum Jeugd

Amarum heeft een speciale behandeling voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. We betrekken jouw ouders/verzorgers intensief bij de behandeling. Na een intake met jou en je ouders/verzorgers besluiten we welke behandeling je vanuit Amarum kunt volgen.

Voor wie is het?

Deze behandeling is voor jongeren met anorexia nervosa, boulimia nervosa of een eetstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven). Voor jongeren met obesitas hebben wij geen passende behandeling. We kunnen je wel informeren over instellingen die je verder kunnen helpen.

Jongeren met telefoon

Hoe werkt het?

De behandeling heeft vier doelen:

  • gestructureerd leren eten
  • je eetgedrag verbeteren
  • het beeld van je lichaam verbeteren
  • voor je gezin: leren omgaan met (jouw) eetstoornis

In het jeugdteam van Amarum werken een kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut, een gezinstherapeut, een psycholoog, een systeemtherapeutisch werker en een psychomotorisch therapeut nauw met elkaar samen. We starten vaak met een vorm van systeem- of gezinstherapie afhankelijk van hoe ernstig je eetstoornis is en hoe je gezin je kan ondersteunen. Eventueel aangevuld met individuele gesprekken (cognitieve gedragstherapie), psychomotore therapie (bewegingstherapie) en als nodig, medicijnen. 

 

 

Man en vrouw hand in hand

Ouder dan 16 jaar of intensievere hulp nodig?

Als je ouder dan 16 jaar bent, kun je binnen Amarum ook de deeltijd- en klinische behandeling volgen.

Ben je jonger dan 16 jaar en heb je intensievere hulp nodig? Dan geven we jou, je ouders en je verwijzer informatie en advies over intensievere hulp bij andere instellingen.

Meisje met bellenblaas

Contact met het Gelre Ziekenhuis Zutphen

Voor jongeren in Zutphen hebben we intensief contact met de kinderafdeling van het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Als opname op de kinderafdeling nodig is, zetten we samen met het ziekenhuis een behandeling op. Hierbij zijn zowel behandelaars van Amarum als van de kinderafdeling betrokken.

Schrijvende vrouw