Behandeling van Binge Eating Disorder (BED) of een eetbui-stoornis

In de behandeling van BED leert u:

Als het nodig is, werken we aan de manier waarop u uw lichaam ziet en waardeert. We onderzoeken samen ook hoe belangrijk uw lichaam of gewicht is voor de manier waarop u over uzelf denkt. In de therapie onderzoekt u wat de aanleiding is voor uw ongezonde eetgedrag en hoe u anders kunt reageren.

Voor wie is het?

Voor de meeste mensen met een eetbuistoornis (vastgesteld tijdens intake) is onze eendaagse groepsbehandeling zeer geschikt. Soms is er een reden om een individuele behandeling te volgen.

Maar ook kan het zijn dat er andere problemen zijn die eerst behandeld moeten worden, zoals depressie. 

 

Benen en schaduwen

Hoe werkt de behandeling?

Een groepsbehandeling volg je één dag per week, 18 weken lang. In de negende week is er een evaluatie. Na de evaluatie kunnen nieuwe mensen in de groep starten. Een groep bestaat uit maximaal negen mensen. Bij de behandeling zijn een psycholoog, sociotherapeut en een psychomotore therapeut betrokken. Een therapiedag duurt ongeveer van 9.00-15.00 uur.

In een individuele behandeling (cognitieve gedragstherapie) volg je 20 sessies. Deze sessies volg je bij een psycholoog of een cognitief gedragstherapeutisch medewerker.

In het behandelprogramma zitten verschillende therapieonderdelen, namelijk:

  • cognitieve gedragstherapie: je leert andere strategieën aan als je de drang hebt om te eten.
  • sociotherapie: je leert een regelmatig en voldoende eetpatroon te volgen 
  • psychomotore therapie (PMT): je leert over lichaamsbeweging en manieren van ontspanning en lichaamsbeeld. Bijvoorbeeld door oefeningen te doen voor de spiegel of oefenen met het weer dragen van bepaalde kleding die je langere tijd hebt vermeden.
Meisje en moeder in gesprek

Familie

Omdat we weten dat het betrekken van mensen uit uw directe omgeving kan helpen bij het onder controle krijgen van uw eetstoornis, maakt een naastenbijeenkomst in elke cyclus (dus 2x tijdens uw behandeling) onderdeel uit van het behandelprogramma. U bepaalt zelf wie u meeneemt voor deze bijeenkomst, die waarschijnlijk op een avond zal zijn. U kunt dus uw partner meenemen, een of beide ouders, of bijvoorbeeld een goede vriend(in). Voor (minderjarige) kinderen zijn deze naastenbijeenkomsten minder geschikt. Is er behoefte aan informatie over de behandeling aan uw jonge kinderen, dan kan daar individueel op afgestemd worden.


Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen

Gezin op de bank