Direct naar:

DGT-Vaardigheidstraining zonder psychotherapie (DGT-VHT) Scelta Nijmegen

Deze groep is bedoeld voor patiënten die voldoende stabiliteit hebben om te kunnen werken met minder holding. En tegelijkertijd wel behoefte hebben aan extra vaardigheden of meer resultaat halen uit een trainingsprogramma dan bijvoorbeeld uit een schematherapie.

Wij merken dat patiënten met sterke hechtingsproblemen vaak goed profiteren van dit trainingsprogramma. Omdat zij minder de relatie met anderen aan te hoeven gaan, kunnen leren wat ze nodig hebben en dit thuis kunnen oefenen.

Dit programma is niet geschikt voor patiënten die (nog steeds) regelmatig heftig in crisis raken omdat er daarvoor onvoldoende ondersteuning geboden kan worden.

Voor wie?

De behandeling is bedoeld voor cliënten met ernstige problemen in het omgaan met hun emoties en die snel overspoeld worden door emoties en daardoor destructief gedrag kunnen gaan vertonen naar zichzelf of naar anderen wat een sterk negatief effect heeft op het contact met zichzelf en met anderen. Meestal is er sprake van:

  • sterke stemmingswisselingen en een instabiel zelfgevoel
  • een diagnose (trekken van) borderline persoonlijkheidsstoornis
  • vastlopen op meerdere levensterreinen zoals binnen (intieme) relaties, carrière en vrije tijdsbesteding
  • verstoorde relaties met anderen waaronder met hulpverleners
  • een geschiedenis van mislukte behandelingen, (zelf) destructief gedrag en/of verslavingsgedrag

Hoe werkt het?

Je komt ongeveer 7 maanden één keer per week voor vaardigheidstraining naar GGNet Scelta Nijmegen. Daarnaast heb je één keer per week individuele coaching. En één keer per maand een individueel gesprek met de regiebehandelaar van het programma.

In de vaardigheidstraining werk je door cursus, oefening en huiswerk aan inzicht en vaardigheden om:

  • met meer afstand en meer nuance naar jezelf en anderen te kijken en te leren focus vast te houden op wat echt van belang is in plaats van je willoos te laten leiden door je emoties of impulsen
  • zelf meer grip te krijgen op emoties als ze te hoog oplopen
  • beter contact te krijgen met wat je zelf echt nodig hebt ipv wat je denkt dat belangrijk is vanuit de ogen van anderen
  • meer zelfvertrouwen en zelfcompassie te ontwikkelen
  • te leren om op adequate manier voor jezelf op te komen zonder je te groot of te klein te maken.

In de individuele coaching werk je aan het inzetten van de in de training  geleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Je brengt situaties in waarin het je niet goed lukt om de vaardigheden toe te passen. Of je werkt met je coach aan het uitwerken van of oefenen met je huiswerk.

Het contact met de regiebehandelaar is ondere bedoeld om jouw behandeldoelen scherp te houden. Daarnaast kan de regiebehandelaar de koppeling maken tussen hoe je werkt in de groep en hoe je in je dagelijks leven bezig bent met de vaardigheden. De regiebehandelaar is ook een van de trainers.

Na afloop van alle DGT programma’s volgt in principe een periode van 2 maanden waarin je geen contact heeft met het DGT-team. Deze periode is bedoeld om – ook zonder de ondersteuning  van het team – het geleerde zelf toe te passen. Daarna kan gekeken worden of er vervolgbehandeling nodig is en in welke vorm.