Direct naar:

DITSMI zorgmodel bij patiënten met EPA

DITSMI is een zorgmodel, ontwikkeld op locatie De Meent van GGNet in Warnsveld. Met dit zorgmodel zorgen we ervoor om patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst te diagnosticeren en na indicatiestelling te behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. DITSMI is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Of vrij vertaald: Diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychiatrische aandoening.

Doel van zorgmodel DITSMI

Het doel van het zorgmodel is herstel van:

  • lichamelijk en psychisch welbevinden;
  • maatschappelijke rollen;
  • contact;
  • zingeving.

De patiënt en zijn naasten kunnen meer kwaliteit van leven gaan ervaren waardoor de levensverwachting van de patiënt kan toenemen.

Bekijk hiernaast het filmpje
'Zorgmodel DITSMI voor mensen met EPA'

Doelgroep

We zetten het zorgmodel vooralsnog alleen klinisch in voor FACT-patiënten. En dan gericht voor alle patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij sprake is van onder meer:

  • onduidelijke diagnostiek en/of
  • ernstig ontwrichtend gedrag en/of 
  • polyfarmacie en/of 
  • ernstige bijwerkingen van medicatie en/of
  • na twee jaar in zorg niet opknappen.

 

Vrouw met ernstige psychiatrische aandoening

Meer informatie

Voor meer informatie over DITSMI kunt u terecht bij:

Op deze webpagina van Instituut Verantwoord Medicijngebruik kunt u uitgebreide informatie vinden.

Voor de ontwikkeling van zorgmodel DITSMI is in 2017 een ZonMw-subsidie ontvangen.

illustratie stelletje