ECT

ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. Deze behandeling werd in 1939 in Nederland geïntroduceerd. Artsen stelden toen vast, dat bepaalde patiënten na het krijgen van een epileptische aanval, tijdelijk een verbetering van hun symptomen ondervonden.

Wat is ECT?

ECT is de meeste effectieve behandeling van een ernstige depressie. Kunstmatig wordt een epileptische aanval of een toeval bij een patiënt opgewekt. Dit wordt een aantal keer herhaald. Daardoor kunnen mensen met bijvoorbeeld een ernstige depressie zich beter gaan voelen en zelfs helemaal herstellen. Doel van de behandeling is de verstoorde balans in het denken te herstellen.

Vroeger werd ECT ook wel elektroshocks genoemd. De behandeling is in de loop van de jaren steeds meer verfijnd.

Binnen GGNet vindt de ECT plaats in Zutphen op de OK (operatiekamer) van het Gelre Ziekenhuis. In 2020 zijn er 807 ECT-behandelingen geweest; in 2021 was dat aantal 756.

Hand op groene bladeren

Voor wie is het?

ECT wordt ingezet bij:

  • patiënten met een ernstige depressie waarbij medicijnen niet meer of onvoldoende werken;
  • patiënten met een psychotische depressie;
  • ernstige suïcidaliteit en katatonie.
3 vrouwen herinneringen ophalen

Hoe werkt het?

Voor de ECT

Voor de ECT hebt u een gesprek met de ECT-psychiater. De psychiater kijkt dan of ECT voor u ingezet kan worden. Daarna volgt een gesprek met de anesthesioloog en wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt, soms is bloedonderzoek nodig. De ECT-verpleegkundige geeft voorlichting aan patiënt en familie. Zes uur voor de ECT moet u nuchter blijven. Ook moet u vantevoren douchen en uw haar wassen.

Tijdens de ECT

Voor een ECT-behandeling wordt u opgenomen op een afdeling binnen Acute Zorg Zutphen. Wij meten uw bloeddruk, temperatuur en pols. U krijgt een OK-jasje aan en u wordt per bed naar het operatiekamer-complex (OK) gebracht. Hier zijn de ECT-psychiater, een ECT-verpleegkundige, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker aanwezig. Op de OK krijgt u een infuus en wordt u voor ongeveer een kwartier onder narcose gebracht. Dan wekt de ECT-psychiater een epileptisch insult op door een korte stroompuls. Dit insult duurt ongeveer 25 seconden. Nadat u op de uitslaapkamer wakker bent geworden, wordt u teruggebracht naar uw kamer op de opnameafdeling.

Gemiddeld zijn er 16 behandelingen nodig. De ene patiënt heeft meer behandelingen nodig dan de andere. Soms wordt de behandeling ondersteund met medicijnen voor bijvoorbeeld angst- of de depressieklachten. U heeft wekelijks een gesprek met de ECT-verpleegkundige.

Op de website van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) vindt u meer informatie over ECT.

Jongere met hond tussen bomen

Is ECT veilig?

De behandeling is lichamelijk veilig. De meeste mensen hebben slechts kortdurend lichamelijke bijwerkingen als hoofdpijn en misselijkheid. Problemen met het opslaan en ophalen van herinneringen is een andere bijwerking. Een klein deel (rond 10%) blijkt langer dan zes maanden problemen te houden met het opdiepen van herinneringen, waarbij soms feiten tot enkele jaren voor de behandeling 'zoek' lijken te zijn. Dit kan storend zijn, maar weegt niet op tegen het risico van een depressie.

Illustratie huishoofden

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

Gezin op strand met hond -getty images