Direct naar:

Eetstoornissen bij jongeren

Amarum heeft een speciale behandeling voor jongeren. We betrekken jouw ouders/verzorgers intensief bij de behandeling. Na een intake met jou en je ouders/verzorgers besluiten we welke behandeling je vanuit Amarum kunt volgen.

Voor wie?

Deze behandeling is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. Voor jongeren met Obesitas, Binge Eating Disorder of ARFID hebben wij geen passende behandeling. We kunnen je wel informeren over instellingen die je verder kunnen helpen.

Twee meisjes drinken

Vorm van de behandeling

De behandeling wordt poliklinisch gegeven. We starten vaak met een vorm van systeem- of gezinstherapie, afhankelijk van hoe ernstig je eetstoornis is en hoe je gezin jou kan ondersteunen. De behandeling wordt eventueel aangevuld met individuele gesprekken (cognitieve gedragstherapie), psychomotore therapie (bewegingstherapie) en, als dat nodig is, medicatie. Indien een vorm van systeem- of gezinstherapie niet wenselijk/mogelijk is, kan ook een individuele behandeling worden ingezet middels het CBT-E protocol (een geprotocolleerde behandeling, gericht op de eetstoornis).

Gezin op de bank

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandeling is gebaseerd op de Maudsley methode, een gezinsaanpak van eetstoornissen. In het jeugdteam van Amarum werken een kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut, een gezinstherapeut, een psycholoog, een systeemtherapeutisch werker en een psychomotorisch therapeut nauw met elkaar samen.

Moeder en dochter aan tafel

Contact met het Gelre ziekenhuis Zutphen

Voor jongeren in Zutphen hebben we intensief contact met de kinderafdeling van het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Als opname op de kinderafdeling nodig is, zetten we samen met het ziekenhuis een behandeling op. Hierbij zijn zowel behandelaars van Amarum als van de kinderafdeling betrokken.

Meisje en kat

Intensievere hulp nodig?

Als blijkt dat de poliklinische Maudsley behandeling onvoldoende effect heeft, kan een intensivering van het behandelaanbod worden ingezet door middel van een meergezinsdagbehandeling (MGDB). Binnen de MGDB volgt een aantal gezinnen gezamenlijk een groepsbehandeling. De gezinnen komen één of twee dagen per week naar Amarum, waar ze de gehele dag deelnemen aan verschillende behandelonderdelen. Iedere dag staat er een thema centraal, waaraan de gezinnen middels verschillende methoden (psychomotore therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie) en in verschillende samenstellingen aan werken. De gezamenlijke maaltijden zijn een belangrijk onderdeel van de MGDB.

Is de MGDB niet passend voor jou en je gezin, maar heb je wel intensievere hulp nodig, dan kunnen we jou, je ouders en je verwijzer uiteraard ook informatie en advies geven over intensievere hulp bij andere instellingen.

Drie dames op de bank