Direct naar:

Behandeling eetstoornis jeugd

Amarum heeft een speciale behandeling voor jongeren. We betrekken jouw ouders/verzorgers intensief bij de behandeling. Na een intake met jou en je ouders/verzorgers besluiten we welke behandeling je vanuit Amarum kunt volgen.

Voor wie?

Deze behandeling is voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of een Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. Voor jongeren met obesitas hebben wij geen passende behandeling. We kunnen je wel informeren over instellingen die je verder kunnen helpen.

Twee meisjes drinken

Vorm van de behandeling

De behandeling wordt poliklinisch gegeven. We starten vaak met een vorm van systeem- of gezinstherapie afhankelijk van hoe ernstig je eetstoornis is en hoe je gezin jou kan ondersteunen. De behandeling wordt eventueel aangevuld met individuele gesprekken (cognitieve gedragstherapie), psychomotore therapie (bewegingstherapie) en als nodig, medicatie.  

Gezin op de bank

Hoe ziet de behandeling er uit?

De behandeling is gebaseerd op de Maudsley methode, een gezinsaanpak van eetstoornissen. In het jeugdteam van Amarum werken een kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut, een gezinstherapeut, een psycholoog, een systeemtherapeutisch werker en een psychomotorisch therapeut nauw met elkaar samen. 

Moeder en dochter aan tafel

Contact met het Gelre ziekenhuis Zutphen

Voor jongeren in Zutphen hebben we intensief contact met de kinderafdeling van het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Als opname op de kinderafdeling nodig is, zetten we samen met het ziekenhuis een behandeling op. Hierbij zijn zowel behandelaars van Amarum als van de kinderafdeling betrokken. 

Meisje en kat

Ouder dan 16 jaar òf intensievere hulp nodig?

Als je ouder dan 16 jaar bent, kun je binnen Amarum ook de deeltijd- en klinische behandeling volgen. Ben je jonger dan 16 jaar en heb je intensievere hulp nodig? Dan geven we jou, je ouders en je verwijzer informatie en advies over intensievere hulp bij andere instellingen.

Drie dames op de bank