Direct naar:

Langdurige eetstoornis (LES)

De LES-behandeling is bedoeld voor mensen met een lang bestaande Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. Hierbij stagneert de lopende behandeling ten aanzien van klinisch herstel, maar zijn er wel doelen op het gebied van bijvoorbeeld stabilisatie, herstel van kwaliteit van leven en dagbesteding. Voordat je met deze behandeling start, heb je al verscheidene geprotocolleerde behandelingen, gericht op verandering, verbetering of genezing doorlopen. Dit kan zowel bij Amarum als bij andere instellingen zijn geweest. 

Vorm van de behandeling

Het gaat om een poliklinische behandeling, waarbij de frequentie van de afspraken in overleg met jou en het team wordt vastgesteld. In eerste instantie heb je gesprekken met de verpleegkundig specialist, maar als het nodig is, kan dit worden aangevuld worden met een andere discipline vanuit het team.

rode hoody

Hoe ziet de behandeling er uit?

We zoeken samen met jou naar wat nodig is om je behandeldoelen te bereiken. Eten en gedrag, dat met je gezondheid te maken heeft, is zeker een aandachtspunt in de LES-behandeling. Maar verandering hiervan is niet het hoofddoel van de behandeling. We kijken breder naar doelen die te maken hebben met deelname aan en kwaliteit van het leven.

Het LES-team van Amarum bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, psychomotore therapeut, psycholoog, verpleegkundige en ervaringsdeskundige. Gedurende de behandeling kan ook de samenwerking worden gezocht met gemeenten (sociale wijkteams), maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen, lokale bedrijven of opleidingsinstituten.

Voor aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts nodig en, als dat mogelijk is, informatie van eerdere behandelingen.

 

vrouwen in gesprek