Direct naar:

SFT-E deeltijd behandeling

De SFT-E deeltijd behandeling is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen, en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden.

Wat is SFT-E deeltijd behandeling?

De SFT-E deeltijd behandeling richt zich op de schema’s die je als kind ontwikkeld hebt. De behandeling richt zich op het verstevigen van coping, gedrag en gedachten die passen bij de ‘gezonde volwassene’, waardoor de eetstoornis steeds minder nodig is.Voor wie is het?

SFT-E deeltijd behandeling is bedoeld voor mensen die er, ondanks eerdere behandeling(en) van de eetstoornis, onvoldoende in slagen hun probleemgedrag te veranderen, en waarbij duidelijk sprake is van hardnekkige denk- en gedragspatronen die de eetstoornis mede in stand houden.

Drie dames op bankje

Hoe werkt het?

De SFT-E deeltijd behandeling, de Schematherapiedeeltijd, is gebaseerd op de schematheorie van Jeffrey Young. En in het bijzonder op de uitwerking voor groepen door o.a. Farrell, Shaw, Simpson en Reubsaet. Deze theorie gaat er van uit dat het voor een gezonde ontwikkeling nodig is dat er in voldoende mate aan de basisbehoeften van een kind wordt voldaan. Als er in je kindertijd onvoldoende oog is geweest voor deze basisbehoeften, kunnen zich (problematische) schema’s ontwikkelen. Deze schema’s bestaande uit kernovertuigingen over jezelf, anderen en/of de wereld. Een modus is een houding, gevoel of gedrag waarin je schiet, wanneer oude gevoelens (schema’s) worden opgeroepen. Je kunt je bijvoorbeeld teveel aan anderen gaan aanpassen, je beter voordoen dan je je voelt, je storten op werk of sport, teveel of juist te weinig eten, om deze oude, nare gevoelens maar niet te voelen. De behandeling richt zich op het veranderen van de schema’s. Je verstevigt  coping, gedrag en gedachten die passen bij de ‘gezonde volwassene’, waardoor de eetstoornis steeds minder nodig is.

dame blaast bellen