Direct naar:

GGNet

Uw online dossier
U kunt bepaalde onderdelen van uw dossier bij GGNet online bekijken.
Podcast Een wereld te winnen
Om jullie een inkijkje te geven lanceren we een podcast serie waarin je mee kunt luisteren naar persoonlijke gesprekken van onze bestuurder met een hoogleraar, van behandelaren met een expert op het gebied van netwerkzorg maar ook een gesprek met een moeder van een patiënt.
Karify: videobellen & opdrachten maken

Karify is een beveiligde internetomgeving die we zowel vóór als tijdens de behandeling inzetten. Karify bevat verschillende zelfhulpmodules en mogelijkheden om in contact met uw behandelaar te zijn. Uw behandelaar kan u op deze manier online coachen bij het maken van de oefeningen. U kunt aan de slag op het moment dat ú het uitkomt. Met Karify kunt u veilig berichten uitwisselen.  De online oefeningen die u maakt, blijven uw eigendom, ook als u niet meer bij GGNet bent.

We zetten Karify ook in om te videobellen met u. Videobellen via Karify kan zowel op uw tablet/computer als ook op uw mobiele telefoon. Uw behandelaar belt u dan via deze app of portaal. Als u dat gesprek beantwoordt, ziet u uw behandelaar op uw scherm verschijnen. Als u een laptop of computer wilt gebruiken, heeft u een camera en microfoon, en speakers of koptelefoon erbij nodig. Wilt u videobellen? Neem contact op met uw behandelaar!

Meer over videobellen in Karify

Zelfhulpmodules

Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om, juist in deze crisistijd, goed voor uzelf te zorgen. Zelfhulpmodules kunnen u helpen. Komt u er niet uit of is dit onvoldoende dan kunt u altijd contact opnemen met ons voor hulp.

Zorg voor uzelf
De maatregelen tegen het coronavirus zorgen voor vele veranderingen en ook onzekerheid. Op deze pagina delen we tips en krijgt u informatie. Dit kan u helpen om, juist in deze tijd, goed voor uzelf te zorgen.
Chat
Op woensdagmiddag kunt u tussen 14 en 16.30 uur chatten met de cliëntenraad,
Maatregelen tegen het coronavirus
U leest hier welke maatregelen wij treffen om de zorg door te laten lopen en de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Maatregelen kunnen gelukkig weer wat versoepeld worden. Samen met uw behandelaar beslist u of u uw behandelaar thuis, op de polikliniek of via videobellen spreekt.
Interculturele psychodiagnostiek
Regulier psychologisch onderzoek schiet soms tekort bij het diagnostiseren van nieuwkomers. Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in het stellen van diagnoses bij mensen met een niet-westerse achtergrond.
Aanmelden etentje NVvP
Meld je hier aan voor het etentje op woensdag 1 april.
Coaching
Leervraaggericht begeleidingstraject van de professional door een expert interculturele zorg.
Consultatie
Wilt u rond een bepaalde casus advies inwinnen bij een GGZ-deskundige die is gespecialiseerd in interculturele zorg?
Acute Deeltijd Apeldoorn
Het multidisciplinaire team van de Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens een (dreigende) crisis en/of in de fase van herstel na een crisis in regio Apeldoorn en Zutphen.
Intervisie
Begeleiding intervisie van de professional of team over interculturele psychiatrische aspecten (Balint-methode)
Psychotrauma’s bij asielzoekers en statushouders
Niet zelden hebben nieuwkomers te maken gehad met een of meerdere traumatische gebeurtenissen. Een neerwaartse spiraal gepaard met zorgmijding ligt op de loer.
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) staan bekend als een uiterst kwetsbare groep. Een groot percentage kampt met psychische problemen. Bij wat voor soort begeleiding is deze groep gebaat?

Kinderen van nieuwkomers
Bij kinderen van asielzoekers steken vaak trauma-gerelateerde klachten de kop op. Daar komt bij dat ze binnen het gezin vaak te maken hebben met een of meer ouders die zelf kampt met psychische problematiek.
Interculturele groeps- en gezinsdynamiek
Hoe werkt het systeem van de nieuwkomers die leven in groeps- of gezinsverband? Wat zijn de dilemma's, de valkuilen en de kansen?
Verslaving bij nieuwkomers
Vluchtelingen en statushouders vormen een kwestbare groep als het gaat om verslaving. De problematiek kan zich op meerdere manieren manifesteren.
Afstand tot de arbeidsmarkt
Arbeidsparticipatie wordt gezien als de meest krachtige route naar volwaardig burgerschap. Dikwijls zien we dat de inzetbaarheid van inburgeraars niet optimaal wordt benut, omdat er opvattingen in het spel zijn die cultureel zijn bepaald.
Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
Mensen, die haard en huis hebben verlaten, zijn jarenlang bezig met het verwerken van de ingrijpende wendingen in het leven.
Opvattingen over ziekte, zorg en herstel
Iemands culturele achtergrond bepaalt hoe iemand aankijkt tegen het toelaten van professionele hulp. Dit leidt vaak tot onbegrip bij aanmelding, intake, triage en behandeling.
Vroegsignalering en preventie
Met een tijdige signalering en preventieve (groeps)gesprekken kan langdurige psychische zorg worden voorkomen.
Bedankt voor je interesse
Bedankt voor je belangstelling in ons aanbod rond Interculturele zorg.
Intercultureel werken in zorg en welzijn
In het sociaal domein, onderwijs en gezondheidszorg wordt gewerkt met en voor mensen met een andere culturele afkomst. Zowel professionals als vrijwilligers kunnen hierdoor uitgedaagd worden in hun vaardigheden en kennis. Bijvoorbeeld wanneer een advies niet begrepen wordt doordat het niet past binnen de normen van het land van herkomst.
Werken met een interculturele doelgroep
Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders of ‘reguliere’ inburgeraars: nieuwe medeburgers met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Hulpverleners die werken met deze doelgroep voelen zich vaak uitgedaagd wanneer de integratie stagneert vanwege de geestelijke gezondheid.
Tien vormen van verplichte zorg
De Wvggz kent tien vormen van verplichte zorg.
GGNet gebruikt ZIVVER
Heeft u zojuist een mail van ons ontvangen via ZIVVER? Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, met wellicht gevoelige of persoonlijke informatie, veilig wordt verstuurd.
Persoonlijkheidsproblematiek uitgelicht
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben problemen met hun zelfbeeld en identiteit en moeite met het aangaan van intieme relaties.
Veelgestelde vragen over het patiëntportaal Mijndossier van GGNet
Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over het patiëntportaal Mijndossier of neem contact op.
Verplichte zorg bij GGNet

Bezorgt iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel, maar wil hij geen zorg? Dan kan er tóch zorg worden verleend. Dat staat in de Wet verplichte ggz (Wggz). De wet wil dat deze ‘verplichte zorg’ zo min mogelijk en zo kort mogelijk gebeurt. Daarvoor zijn zorgorganisaties, gemeenten en andere betrokken partijen samen verantwoordelijk. Als patiënt en naaste heeft u invloed bij het bepalen welke zorg voor u het beste is.

GGNet Magazine 2019
Eens per jaar geeft GGNet het GGNet-magazine uit, een blad voor medewerkers, vrijwilligers, relaties van GGNet en alle andere mensen die belangstelling hebben voor GGNet en de ggz.
Uitleg wachttijden specialisme ouderen
Specialisme Ouderen kent geen wachttijden*. Na aanmelding vindt binnen 1 á 2 weken een eerste intakegesprek plaats. Na de intake- & diagnostiekfase wordt direct aansluitend gestart met de behandeling.
Samen op weg naar het overwinnen van de klim!
Meld je aan voor het Wielercafé
Zorgmarathon

Sportieve collega,

Met dit formulier meld jij je aan voor de Zorgmarathon 2020! Iedereen geeft zich individueel op. In het formulier kun jij aangeven of jij al een team hebt of dat jij door de organisatie ingedeeld wilt worden in een GGNet team. In aanloop naar de Zorgmarathon 2020 ontvang je van ons uiteraard meer informatie per e-mail en via de Community op intranet.

Succes met de voorbereidingen & tot ziens op vrijdag 18 september 2020!

Sportieve groet,
Organisatie Zorgmarathon 2020
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over de Zorgmarathon

Infographic Uw ggz-kosten
Bekijk hier hoe de kosten van uw behandeling tot stand komen: Infographic Uw ggz-kosten.
Samenspraak - samen de zorg verbeteren
Samenspraak: samen de zorg verbeteren. GGNet ziet graag dat patiënten en hun familie directer en sneller reageren op de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning.
Vacatures GGNet
Binnen GGNet werken wij vanuit de herstelvisie. Herstel van de patiënt, maar ook herstel van de geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan beter én goedkoper, doordat we herstel voor de patiënt centraal stellen en onze organisatie daarop inrichten. Stap voor stap blijven we innoveren om dat te realiseren. Bekijk de vacatures.
Stichting Vrienden van GGNet
Vrienden van GGNet organiseert ontspannende activiteiten voor cliënten uit de langdurende zorg in Warnsveld en Vorden. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen van de cliënten.
Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij/zij helpen bij het vinden van een oplossing. De pvp is niet in dienst bij GGNet. De pvp stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht.
Familievertrouwenspersoon
De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naastbetrokkenen. Deze is onafhankelijk. Daarbij gaat het om klachten van familie over zaken als bejegening, informatieverstrekking en betrokkenheid bij behandeling.
Volwassenen

Soms kunnen psychische klachten het dagelijks leven flink in de weg staan. Als het niet lukt om de problemen zelf op te lossen, kan GGNet helpen. Wij bieden specialistische zorg en basiszorg. En wij geloven in herstel voor iedereen. Soms gaat uw ziekte misschien niet over, maar kunt u er wel beter mee leren omgaan. Met de juiste behandeling is meer herstel mogelijk dan vaak wordt gedacht.

Moeder van Jesse (9): ‘het treintje in zijn hoofd blijft maar rijden’
Jesse had last van zijn eigen prikkels. Het treintje dat in zijn hoofd rondreed, was volgens hem altijd belangrijker. Hij was erg druk, had moeite zich te concentreren.
Emma (22) was somber en kwam haar bed niet meer uit
Ik heb autisme, maar ik was daarnaast ook depressief. Ik kon moeilijk mijn bed uitkomen en ik vond het lastig om met mensen om te gaan. Daarom kon ik ook mijn studie niet meer volgen. Ik moest een paar maanden wachten voor ik bij GGNet terecht kon, maar daarna ging het snel.
Lotte (18 jaar) was suïcidaal
Ik ben bij GGNet terecht gekomen in 2017, na een gesprek met de huisarts, omdat ik me ernstig suïcidaal voelde. Daar had ik al een tijdje last van, ik was echt niet meer gelukkig. Op school had ik niet veel contacten, mijn oma overleed dat jaar, dat had er allemaal mee te maken.
Moeder van Thomas (18) met een posttraumatische stressstoornis
We kwamen bij GGNet voor mijn oudste zoon, Thomas. Hij heeft de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis). Hij heeft een aantal zelfmoordpogingen gedaan en ook zichzelf beschadigd.
Agenda Preventie regio Apeldoorn en Zutphen
Overzicht van de meest actuele startdata van de cursussen in de regio Apeldoorn en Zutphen voor het najaar 2018. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt.
Agenda Preventie regio Oost-Gelderland en Liemers
Overzicht van de meest actuele startdata van de cursussen in de regio Oost-Nederland en de Liemers. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt.
Klachten
Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan.
Gemeenten - Jeugd en Jongeren
In Noord- en Oost-Gelderland kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar die (ernstige) psychische problemen hebben, bij ons terecht. Als specialistische ggz-organisatie ondersteunen, begeleiden én behandelen wij deze kinderen en jongeren.
Tournesol: overwin de klim
In de week van 22 t/m 27 september 2019 hebben we met ruim dertig patiënten de Mont Ventoux beklommen! Het bereiken van de top van De Kale Berg als metafoor voor het omhoog klimmen uit het dal. Deelnemers komen letterlijk en figuurlijk in beweging.
Inzet van ervaringsdeskundigheid
De ervaringsdeskundige weet hoe het is om ziek te zijn. Bovenal zijn zij ervaren in het omgaan met tegenslag en symptomen en laten als geen ander zien dat herstel mogelijk is. Naast de hulpverleners zijn zij de hoopverleners. De ervaringsdeskundigen adviseren onze zorgteams en gaan naast de patiënt staan.
Wij delen graag onze kennis
We vinden het belangrijk om onze expertise te delen met anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van advies over niet-ingeschreven patiënten, scholing, presentaties, coaching en supervisie. Zo dragen we bij aan herstel voor iedereen.
Kwaliteit en voorwaarden
Een kort overzicht in welke documenten wij onze kwaliteit van zorg hebben vastgelegd. Ook vindt u hier onze inkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden.
Wat vinden patiënten van ons?
Wij vinden het belangrijk om te weten wat patiënten van onze zorg vinden. Daarom vragen we op verschillende manieren om feedback. Dat kan direct met uw behandelaar en/of via onderstaande manieren. Zo kunnen we onze zorg verbeteren.
Kinderen van patiënten
Kinderen van ouders met psychiatrische problemen en kinderen van verslaafde ouders, (KOPP/KVO), hebben een grote kans om later zelf psychische problemen te ontwikkelen. Wij kunnen ondersteuning bieden aan deze kinderen.
Dienst Geestelijke Verzorging
Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel veel vragen bij u kan oproepen. Voor al uw levens- en geloofsvragen kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).
Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg
Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg zet zich in voor alle patiënten van GGNet die langdurig aangewezen zijn op zorg (dus niet alleen voor Woonzorg). U kunt bij de stichting een aanvraag doen voor beperkte financiële steun. Het aangevraagde bedrag kan uitsluitend besteed worden aan duurzame goederen.
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) is voortdurend op zoek naar een gezond evenwicht tussen het belang van het personeel in GGNet en het belang van de organisatie zelf. De OR is spreekbuis van de werkvloer én gesprekspartner van Raad van Bestuur.
Bestuur en Toezicht
We stellen u graag onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor.