Direct naar:

Zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 is er een andere manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Dit geldt voor alle ggz en fz in Nederland. We noemen dit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz (18-) en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe GGNet een behandeling in rekening moet brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat dus niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Wel over de betaling ervan. 

 

Moet ik als patiënt iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Wij houden bij welke behandelingen en afspraken er voor u gepland staan. We doen dit natuurlijk zoals afgesproken is in het zorgprestatiemodel. Maandelijks sturen wij de rekening naar uw zorgverzekeraar. Of naar u zelf als u de rekening zelf betaalt.

De zorgverzekeraar stuurt u regelmatig een kostenoverzicht. In dit overzicht is duidelijk te zien welke zorg er ontvangen is en wat deze zorg kost. Deze overzichten worden waarschijnlijk vanaf september - oktober 2022 verstuurd.

 

kostenoverzicht later dit jaar beschikbaar

Alle systemen (waaronder ook het systeem om rekeningen te sturen) worden nu aangepast op het Zorgprestatiemodel. Alle GGZ-aanbieders zijn afhankelijk van de bouwers van die systemen. Landelijk is er uitstel om rekeningen te sturen. We kunnen rekeningen versturen zodra deze techniek gereed is. Wij verwachten dat in september – oktober 2022 is.

Welke informatie staat er op het kosten overzicht?

Uw behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen, dit noemen we zorgprestaties. Deze zorgprestaties ziet u straks ook op uw kosten overzicht. Enkele voorbeelden:

• Consulten* > gesprekken met een zorgverlener.

• Groepsconsulten* > behandelingen met 2 of meer cliënten tegelijk.

• Verblijfsdagen > een aantal dagen en nachten in een kliniek.

• Overige prestaties > bijvoorbeeld een zorgmachtiging WVGGZ .

• Toeslagen > soms is er iets extra’s nodig, zoals een tolk of reistijd omdat de zorgverlener bij je thuis was.

  zorgprestatie lowres

* Bij (groeps)consulten factureren we de geplande tijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan staat op de rekening gewoon de geplande tijd. Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd meer dan 15 minuten? Dan passen we dit wel aan.

 

Hoeveel kost mijn behandeling?

Door de overheid is er voor elke zorgprestatie een maximale prijs afgesproken. BIj het bepalen van de tarieven is onder andere rekening gehouden met:

• Beroep zorgverlener -> een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige

• Type consult -> een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

• Tijdsduur -> hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

• Locatie (setting) -> een consult in een kliniek is bijvoorbeeld duurder dan een consult in de spreekkamer.

Wie betaalt mijn behandeling?

Voor volwassenen van 18 jaar of ouder wordt de ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt vaak wel een eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend, dat is bijvoorbeeld van januari 2022 t/m december 2022. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. Dit hangt ook af van andere zorg die u misschien ontvangt. Vragen over uw eigen risico kan alleen uw zorgverzekeraar beantwoorden.

 

Wij hebben de meest voorkomende kosten in een overzicht gezet.