Direct naar:

Zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?

Vanaf 1 januari 2022 is er een andere manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald. Dit geldt voor alle ggz en fz in Nederland. We noemen dit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz (18-) en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe GGNet een behandeling in rekening moet brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat dus niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Wel over de betaling ervan.

Moet ik als patiënt iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Wij houden bij welke behandelingen en afspraken er voor u gepland staan. We doen dit natuurlijk zoals afgesproken is in het zorgprestatiemodel. Maandelijks sturen wij de rekening naar uw zorgverzekeraar. Of naar u zelf als u de rekening zelf betaalt. Op deze rekening staat welke zorg er ontvangen is, de zorgvraagtypering en wat deze zorg kost.

De zorgverzekeraar stuurt u regelmatig een kostenoverzicht. Deze overzichten worden waarschijnlijk vanaf november 2022 verstuurd.

kostenoverzicht

Alle systemen (waaronder ook het systeem om rekeningen te sturen) moesten aangepast worden op het Zorgprestatiemodel. Alle GGZ-aanbieders zijn afhankelijk van de bouwers van die systemen. Landelijk is er uitstel om rekeningen te sturen. Nu de systemen aangepast zijn gaan wij rekeningen versturen.

Heeft u vragen over de rekening? Bekijk hier de antwoorden op vragen over kosten.

Welke informatie staat er op het kosten overzicht?

Uw behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen, dit noemen we zorgprestaties. Deze zorgprestaties zetten wij ook op de rekening naar de zorgverzekeraar. Enkele voorbeelden:

• Consulten* > gesprekken met een zorgverlener.

• Groepsconsulten* > behandelingen met 2 of meer cliënten tegelijk.

• Verblijfsdagen > een aantal dagen en nachten in een kliniek.

• Overige prestaties > bijvoorbeeld een zorgmachtiging WVGGZ .

• Toeslagen > soms is er iets extra’s nodig, zoals een tolk of reistijd omdat de zorgverlener bij je thuis was.

• Zorgvraagtypering > alle zorg is ingedeeld in rubrieken. De zorgvraagtypering geeft aan in welke rubriek uw zorgvraag valt.

zorgprestatie lowres

* Bij (groeps)consulten factureren we de geplande tijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan staat op de rekening gewoon de geplande tijd. Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd meer dan 15 minuten? Dan passen we dit wel aan.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Door de overheid is er voor elke zorgprestatie een maximale prijs afgesproken. BIj het bepalen van de tarieven is onder andere rekening gehouden met:

• Beroep zorgverlener -> een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige

• Type consult -> een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

• Tijdsduur -> hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

• Locatie (setting) -> een consult in een kliniek is bijvoorbeeld duurder dan een consult in de spreekkamer.

Wie betaalt mijn behandeling?

Voor volwassenen van 18 jaar of ouder wordt de ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt vaak wel een eigen risico. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend, dat is bijvoorbeeld van januari 2022 t/m december 2022. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. Dit hangt ook af van andere zorg die u misschien ontvangt. Vragen over uw eigen risico kan alleen uw zorgverzekeraar beantwoorden.

Wij hebben de meest voorkomende kosten in een overzicht gezet.