Direct naar:

Partnercursus 'Omgaan met AD(H)D'

Partner zijn van iemand met AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Een relatie waarin één van de partners ADHD heeft, kan geregeld voor spanningen zorgen. Wanneer het aankomt op samenwerking en emotionele stabiliteit kan dit leiden tot onderlinge machtsstrijd en conflicten. Een tekort aan inzichten in AD(H)D en in communicatievaardigheden kan er toe leiden dat u als partner erg gaat twijfelen aan uzelf of aan uw relatie.

Voor wie

De cursus 'Omgaan met AD(H)D' is er voor mensen met een partner met AD(H)D.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

Het doel van de cursus is te voorkomen dat u als partner overbelast raakt. Er worden handvatten aangereikt in de omgang met uw partner met AD(H)D. Daarbij staan uw eigen vragen en behoeften centraal. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zijn:

  • Kennismaking en informatie over AD(H)D
  • AD(H)D en relatie en/of gezin
  • Communicatie
  • Grenzen, verwachtingen en verantwoordelijkheden
  • Gezamenlijke huishouding
  • Zorgen voor jezelf

Naast informatie, tips en het aanleren van vaardigheden is er ook voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De cursus is geen gespreksgroep of therapie.

Man en vrouw met bal

Waar en wanneer

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk twee uur, en wordt gegeven in Zevenaar.

Gezin voor de kaasboer

Kosten en kennismaking

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in ons werkgebied woonachtig bent of uw partner is ingeschreven bij GGNet).

Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats met de cursusbegeleiding.

Opa en oma op bankje

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Partnercursus 'Omgaan met AD(H)D'

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in