Direct naar:

Partnercursus 'Omgaan met NAH'

Wanneer iemand door bijvoorbeeld een ongeluk of een herseninfarct schade aan het brein oploopt, kan dit grote gevolgen hebben. Hij of zij wordt (deels) afhankelijk van naasten en ook kunnen er veranderingen in de persoonlijkheid optreden. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn of haar omgeving. De partner van iemand met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) kan namelijk geconfronteerd worden met (het regelen van) zorg voor de ander, het contact met instanties en extra taken door beperkingen van de partner. Ook kan het lastig zijn om te accepteren wat er gebeurd is en om te gaan met de gevolgen daarvan. De stress en spanning die dit met zich meebrengt, kan op de lange termijn mogelijk overbelasting tot gevolg hebben. Deze cursus is bedoeld om de partners van mensen met NAH te ondersteunen en mogelijke overbelasting te voorkomen.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor partners van mensen met NAH.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

Het doel van de cursus is in de eerste plaats de partner te helpen zelf overeind te blijven en de situatie leren te hanteren. Zij staan centraal in de cursus.

De theorie en praktische oefeningen zijn gekoppeld aan o.a. de volgende thema’s:

  • informatie over de oorzaak, gevolgen en verloop van NAH;
  • communicatie en grenzen stellen;
  • zorgen voor jezelf;
  • relatie en gezin;
  • steun en het sociale netwerk.

Er is voldoende ruimte voor het eigen verhaal.

Hand op groen

Waar en wanneer

De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. De cursus wordt aangeboden in Zevenaar. Er zijn maximaal 8 deelnemers en een cursusleider.

Partners omhelzen elkaar in de gang

Kosten en kennismaking

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in ons werkgebied woonachtig bent of uw partner is ingeschreven bij GGNet).

Voorafgaand aan de cursus is er een kennismakingsgesprek met de cursusleiders om te kijken of de cursus aansluit bij uw verwachtingen.

Vrouw blaast bellen

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Partnercursus 'Omgaan met NAH'

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in