Symposium VerslavingsPsychiatrie 'je KEN er niet meer omheen'

Op 19 december organiseert de expertkring VerslavingsPsychiatrie een middagsymposium met als titel ‘Je KEN er niet meer omheen’. Je bent van harte uitgenodigd. Op deze manier wil de expertkring aandacht vragen voor de VerslavingsPsychiatrie en laten zien hoe GGNet hier mee omgaat.

Programma

12.30 uur Inloop met lunch

13.00 uur – 13.45 uur Opening door Jochanan Huijser en daarna lezing Hendrik Roozen

13.45 uur – 14.30 uur Workshopronde 1

14.30 uur – 15.00 uur Pauze

15.00 uur – 15.45 uur Workshopronde 2

16.00 uur - 16.30 uur Levensverhaal ervaringsdeskundige Oktay Cavuslar

16.30 uur – 17.00 uur Terugkoppeling en afsluiting

17.00 uur - Daarna na borrelen

Datum

19 december 2019

Tijd

12:00 - 17:00 uur

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NVvP
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig Specialisten
 • FGzPT
 • NIP eerstelijn
 • Registerplein
Vrouw bij ingang kliniek

Kosten

Het symposium is bestemd voor medewerkers van GGNet en de deelname is gratis. Het aantal deelnemers is gelimiteerd dus vol is vol. 

Bekijk hier de voorwaarden van inschrijving

Man en vrouw op bank

Workshop Behandeling van patiënten met verslavingsproblematiek binnen een forensisch gedwongen kader

Workshopleider: Hans Kolkman

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Taxatie instrument de Mate-crimi
 • Gedragsverandering middels Cirkel van Prochaska en Di Clemente en motiverende gespreksvoering
 • Wat houdt verslaving in?
 • Functieanalyse middelengebruik & in combinatie met delict gerelateerd gedrag
 • Rol trainers en ervaringsdeskundige
 • Actieve resocialisatie: Terugval preventieplan – omgaan met zucht- (zelf)stigma – wonen & werk, enz.
 • Dilemma’s
Man en vrouw aan wandelen

Workshop CRA en Craft een krachtige behandelcombinatie

Workshopleider: Hendrik Roozen

Een van de ‘evidence-based’ interventies die zich richt op de alcohol- en/of druggebruikende individuen is de Community Reinforcement Approach (CRA). De aanpak richt zich op het ontwikkelen van een alternatieve leefstijl die net zo belonend is als middelengebruik. De focus van de behandeling is gericht op het ‘doen’ en het belonen van goed gedrag. Daarnaast is er veel aandacht voor de omgeving van de patiënt (zoals gezin, familie, werk, vrijetijdsbesteding, vrienden, woonomgeving en dergelijke). De familie en de naaste omgeving worden zoveel mogelijk actief  bij de behandeling betrokken. Ook een familiegerichte aanpak (Community Reinforcement and Family Training; CRAFT), die gericht is op belangrijke anderen, kan de moeite waard zijn om toe te passen in de hulpverlening. Deze aanpak kan primair de duur tussen het ontstaan van verslavingsproblemen en het zoeken van hulp aanzienlijk verkorten. In de presentatie zal ingegaan worden op beide complementaire methoden.

Man en vrouw in gesprek

Workshop Ouderen en verslavingspsychiatrie

Workshopleider: Tamara Langeveld

Binnen ouderen hebben we steeds meer aandacht voor verslavingen. Het betreft dan vooral alcohol en benzodiazepine mis/gebruik en nicotineverslaving. Opiaten of drugsverslaafden komen we (nog) niet zo veel tegen. Ik ga het vooral hebben over de alcohol en benzodiazepine verslaving.

Uit cijfers blijkt dat in Nederland een toename is van ouderen met alcoholproblematiek. Binnen GGNet Ouderen wordt deze groei eveneens ervaren. Alcoholgebruik bespreekbaar maken lijkt voor veel hulpverleners (buiten GGNet) nog steeds een taboeonderwerp. Heel vaak is het alcoholgebruik niet eerder besproken. Daarnaast weten veel patiënten niet wat de gevolgen zijn van overmatig alcohol gebruik. Binnen ouderen wordt gebruik gemaakt van de Audit als screening instrument. De behandeling vindt tot nu toe vaak individueel plaats.

Ook zijn er veel ouderen die al jarenlang benzodiazepinen gebruiken, vooral als slaapmiddel. Vaak wordt dit al langere tijd voorgeschreven door de huisarts. Soms is het tijdens een eerdere opname voorgeschreven en nooit afgebouwd. Naast psycho educatie wordt er een afbouwschema gemaakt en de patiënt begeleid tijdens de afbouw

Oma in gesprek met kleindochter

Workshop Somatiek en verslavingspsychiatrie

Workshopleiders: Annerieke Hendriksen en Ismail Bakir

In de workshop komen de volgende thema's aan de orde:

 • Verslaving en lichamelijke gezondheid
 • Lichamelijke gevolgen van verslaving
 • Forensische psychiatrie en verslaving
 • Hoe werkt dit in de praktijk
Twee mannen in gesprek

Aanmelden

U kunt zich niet meer inschrijven