Direct naar:

Kinderen van patiënten

In Nederland hebben elk jaar 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft. Voor deze kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij leren omgaan met de ziekte van hun ouder. Het kan helpen als kinderen de kans krijgen hun persoonlijke verhaal te vertellen en tekst en uitleg krijgen over wat er met hun ouder aan de hand is. Daarnaast kan het fijn zijn om met lotgenoten ervaringen en tips te wisselen.

Meer kans om zelf psychische problemen te krijgen

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, hebben een grote kans om later zelf psychische problemen te ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat kinderen van ouders met aandoeningen zoals depressie, schizofrenie, angststoornissen, eetstoornissen en verslavingsproblemen, een verhoogd risico hebben op psychische klachten.

meisje bellen blazen

Wat merken kinderen van de problemen van hun ouders?

Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen kunnen meer moeite hebben met de ouderrol, of kunnen die rol soms niet vervullen. De problemen die deze kinderen ondervinden zijn heel divers. Zo kunnen wij ouderlijke ondersteuning missen en zich soms erg alleen voelen. Er zijn kinderen die voor hun ouder gaan zorgen, waardoor er te weinig ruimte is om kind te kunnen zijn. Dit kan hun eigen ontwikkeling verstoren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vaak worstelen met gevoelens van schuld, schaamte en angst. Soms kan dit opgevangen worden door de andere ouder, goede contacten met andere familieleden of op school. Maar vaak ontbreekt die steun van derden.

Om te zorgen dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en leren omgaan met hun thuissituatie, organiseert GGNet individuele begeleiding en begeleiding in groepen voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast is er opvoedingsondersteuning voor de (toekomstige) ouders of verzorgers met psychische problemen. Omdat kinderen soms al de volwassenen leeftijd bereikt hebben, biedt GGNet ook een groep voor volwassenen die opgegroeid zijn met een psychisch zieke ouder.

gezin in supermarkt

Cursusaanbod

 • Kindergesprekken, een gesprek met uw kind thuis

  Als u of uw partner psychische problemen heeft, lukt het niet altijd om aandacht voor de kinderen te hebben, hoewel u dit wel graag zou willen. Ook is het lastig om met een kind over de ziekte van u of uw partner te praten.
 • KOPP - ondersteuningsgroep

  De ondersteuningsgroep is bedoeld voor volwassenen, vanaf 23 jaar, die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder (of twee ouders) met psychische problemen.
 • KOPP-groepen

  Heeft jouw vader of moeder ook psychische problemen of is jouw ouder verslaafd? Mensen die psychisch ziek of verslaafd zijn voelen zich niet erg goed. Ze kunnen soms snel boos worden of zijn juist heel erg verdrietig. Dat is moeilijk om te begrijpen.

Cursus voor broers en zussen

We bieden ook een cursus aan voor broers en zussen (kortweg 'brussen') van een kind met een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of een vorm van autisme. Dit zijn groepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-16 jaar.


gezin op de markt

Online (landelijk) aanbod

 • www.KopOpOuders.nl 
  Online opvoedingsondersteuning voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.
 • www.Kopstoring.nl
  Website voor KOPP-jongeren (vanaf 12 jaar) met online KOPP-groep (16-25 jaar), e-mailservice, informatiepagina’s en chatten met een deskundige.
samen