Naar zelfstandig wonen

De focus ligt bij het uiteindelijk weer doorstromen naar zelfstandig wonen waar dit kan. Als dit niet lukt, wat voor een deel van de cliënten zo is, dan wonen zij zo zelfstandig mogelijk binnen één van de locaties van GGNet.

Man en vrouw met bal

Verschillende woonvormen

Er zijn verschillende vormen van begeleiding bij wonen. je hebt bijvoorbeeld Beschermd Wonen, Beschut Wonen, en Ambulante Woonbegeleiding.

Lees hier wat je elke vorm van begeleiding bij wonen kunt verwachten.

Twee vrouwen voor het huis

Aanmelden

Wanneer u bij ons wilt verblijven, heeft u een Wmo-beschikking vanuit uw gemeente nodig. Onze aanmeldfunctionarissen kunnen u daarmee helpen. U kunt u aanmelden via dit formulier.

Bekijk ook de kosten van beschermd wonen.

Twee vrouwen in gesprek

Aanmeldfunctionarissen

Voor elke locatie is er een aanmeldfunctionaris. Deze kan u helpen vragen te beantwoorden. Op deze pagina leest u wie aanmeldfunctionaris is op welke locatie.

Neem gerust contact op

18 168b62ddf7 twee vrouwen op bankje

Beschermd wonen locaties