Direct naar:

Bipolaire stoornis

Als uw stemming sterk wisselt, kan dat betekenen dat u een bipolaire stoornis hebt. Een bipolaire stoornis wordt ook wel manische depressiviteit genoemd. Het betekent dat u afwisselend last hebt van manische en depressieve periodes. Het ene moment bent u opvallend druk en actief, waardoor u de hele wereld lijkt aan te kunnen. Het andere moment ervaart u grote somberheid en hebt u nergens zin in. De pieken zijn extreem hoog en de dalen diep en donker. Soms zit er een lange tijd tussen de manische en depressieve periodes, maar ze kunnen elkaar ook snel opvolgen. Als u deze kenmerken bij uzelf herkent, hebt u mogelijk een bipolaire stoornis.

Kenmerken van een bipolaire stoornis

De ernst van een bipolaire stoornis verschilt per persoon en ook de lengte van de manische en depressieve periodes verschilt. U kunt bijvoorbeeld last hebben van lichte manische klachten; dit wordt ook wel hypomaan genoemd. Maar uw klachten kunnen ook zo ernstig zijn, dat u last krijgt van psychotische verschijnselen.

Kenmerken van een manische periode zijn bijvoorbeeld:

 • extreem energieke/ drukke stemming;
 • veel zelfvertrouwen;
 • snel prikkelbaar en boos; vaak ruzie maken;
 • minder behoefte aan slaap, ’s nachts klaarwakker zijn;
 • gedachten die alle kanten op schieten;
 • impulsief dingen doen zonder rekening te houden met de gevolgen, bijvoorbeeld te hard rijden of te veel geld uitgeven;
 • psychotische verschijnselen, wanen of hallucinaties;
 • lichamelijke uitputting.

Kenmerken van een depressieve periode zijn bijvoorbeeld:

 • neerslachtige stemming;
 • snel geïrriteerd;
 • erg moe of uitgeput;
 • lusteloos, nergens zin in hebben;
 • weinig tot geen gevoel van eigenwaarde;
 • minder belangstelling voor werk of hobby’s;
 • geen contact met anderen willen, afspraken afzeggen;
 • geen emoties voelen.

Bekijk het filmpje hiernaast: 'wat is manisch-depressief?'.
In het programma Doe even normaal van de NPO wordt mooi in beeld gebracht wat een bipolaire stoornis voor effect op het leven kan hebben.

Behandeling van een bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is goed te behandelen met zowel medicatie als therapie. U kunt met hulp en ondersteuning leren om meer grip te krijgen op uw stemming. Met medicatie kunt u daarnaast de toppen en dalen van uw stemming meer in evenwicht brengen.

Hebt u specialistische zorg nodig, dan kunt u terecht bij GGNet.
Als uw klacht in een korte tijd opgelost kan worden, kunt u ook terecht bij Bas Basis GGZ. 

"Doordat ik, na een zware periode met veel stemmingswisselingen, goed ben ingesteld op medicatie, heb ik een stabiel leven op kunnen bouwen."

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.

Gezin op de markt