Direct naar:

Boulimia Nervosa

Als je Boulimia Nervosa (ook wel afgekort tot Boulimia) hebt, heb je regelmatig last van eetbuien en ben je bang om zwaarder of dik te worden. Veel mensen met boulimia schamen zich voor hun eetstoornis. Eetbuien en compensatiegedrag vinden vaak stiekem plaats. Omdat het gewicht meestal binnen de normale grenzen valt, merken anderen deze eetstoornis minder snel op dan bijvoorbeeld anorexia. Toch is het belangrijk steun en hulp te zoeken om aan je eetstoornis te werken. Ruim drie kwart van de patiënten herstelt geheel of gedeeltelijk. Het sterftecijfer bij boulimia ligt rond de 1 %.

Wat zijn de kenmerken van Boulimia Nervosa?

Boulimiapatiënten hebben meerder malen per week last van eetbuien, waarin ze heel veel eten en de controle over het eten en stoppen daarvan helemaal kwijt zijn. Na afloop van zo’n eetbui voelt iemand met Boulimia zich vaak schuldig, zwak, of heeft het idee kilo's te zijn aangekomen. De eetbui wordt dan ‘gecompenseerd’ door bijvoorbeeld te braken, te laxeren, te lijnen/vasten of veel te sporten.

 

 

Twee vrouwen op een terras.

Behandeling

Binnen Amarum bestaan verschillende vormen van behandeling, waarbij je poliklinisch, in deeltijd of klinisch kan worden behandeld. We bieden zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen, waarbij je met mensen met een vergelijkbare eetstoornis gelijktijdig behandeling krijgt. Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CBT-E), van schematherapie en systeemtherapie. Ook kan het zijn dat je medicijnen krijgt. 

Wanneer je naast een eetstoornis, ook kampt met andere klachten zoals angsten, somberheid of traumaklachten, zal worden gekeken of dit tijdens de behandeling binnen Amarum wordt meegenomen, of dat dit ergens anders wordt behandeld.

meisje in trein