Direct naar:

Verschil PTSS en complexe PTSS (C-PTSS)

We spreken van complex trauma als er sprake is van langerdurende, herhalende traumatische ervaringen. Het gaat dan meestal over vroegkinderlijke chronische traumatisering waarbij sprake is geweest van zware en langdurige vormen van mishandeling en verwaarlozing. Dat kan zijn op emotioneel, lichamelijk en/of seksueel gebied.

PTSS

Het doormaken van een of meer traumatische ervaringen kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Iemand met PTSS kan last hebben van verschillende klachten zoals:

 • Nachtmerries.
 • Herbelevingen.
 • De neiging om herinneringen aan de doorgemaakte gebeurtenis(sen) te vermijden.
 • Verminderde belangstelling voor belangrijke activiteiten.
 • Je vervreemd voelen van anderen.
 • Slaapproblemen.
 • Concentratieproblemen.
 • Prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen.
 • Buitensporig waakzaam zijn.

Complexe PTSS

Iemand met complexe PTSS heeft naast deze PTSS-klachten ook andere klachten, die vaak al jaren bestaan en soms minder duidelijk herkenbaar zijn als samenhangend met het doorgemaakte trauma. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Afwezig voelen.
 • Wisselende stemmingen.
 • Impulsief handelen.
 • Jezelf beschadigen of onzorgvuldig met jezelf omgaan door bijvoorbeeld jezelf te verwonden, hongeren of slecht eten, alcohol of drugs gebruiken of roekeloosheid.
 • Lichamelijke klachten.
 • Een negatief zelfbeeld.
 • Problemen hebben in de omgang met anderen.

Soms zijn dissociatieve klachten zo op de voorgrond dat er sprake is van een aparte diagnose die apart behandeld dient te worden.