Direct naar:

Vergeetachtigheid en dementie

Iedereen vergeet wel eens wat. Maar wanneer u ouder wordt, kan vergeetachtigheid of geheugenverlies ernstige vormen aannemen. Het kan een signaal zijn van beginnende dementie. De verschijnselen van dementie brengen ook gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet en wanhoop met zich mee. Het is ook niet niks om geconfronteerd te worden met vergeetachtigheid of geheugenverlies. Bij veel ouderen is er begrijpelijkerwijs ook angst voor het krijgen van dementie. Herkent u dit? Loop dan niet te lang door met uw klachten. GGNet kan u helpen.

Oorzaken van dementie

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dementie. U kunt denken aan:

  • ziekte van Alzheimer (is de meest voorkomende oorzaak bij de westerse bevolking);
  • herseninfarct, -bloeding of -tumor;
  • ziekte van Parkinson, Huntington, CreutzFeldt-Jakob;
  • schildklieraandoening;
  • vitaminetekort;
  • overmatig alcohol- of drugsgebruik.
Handen in elkaar gevouwen

Lichte klachten

Wanneer u nog kunt functioneren in uw dagelijks leven, noemen we uw klachten milde klachten. Natuurlijk wilt u wel van uw klachten af. Vaak is dit heel goed mogelijk. U kunt ook meedoen met het geheugenspreekuur.

Oma met kleindochter in gesprek

Goed onderzoek belangrijk

Om vast te stellen of u lijdt aan dementie, is goed onderzoek belangrijk. De diagnose wordt eigenlijk gesteld door andere ziektes uit te sluiten die te behandelen zijn of die na verloop van tijd minder klachten geven. De informatie van mensen uit uw omgeving is hierbij erg belangrijk. Uw partner of uw kinderen kunnen bijvoorbeeld vaak goed aangeven wat er bij u veranderd is.

illustratie stelletje

Behandeling

Ervaart u dat u niet meer goed functioneert in uw dagelijks leven? Neemt u dan contact met ons op. Er zijn verschillende therapievormen mogelijk. In de vroege fasen van vergeetachtigheid is de behandeling gericht op het bieden van structuur, het gebruik en trainen van het geheugen, het vergroten van het realiteitsbesef en het stimuleren van herinneringen. Goede voeding is ook belangrijk, net als het op peil brengen van de lichamelijke conditie. Bijkomende psychische en gedragsproblemen kunnen het lijden ernstig versterken; hier zijn vaak goede oplossingen voor te vinden.

Vrouwen in gesprak

Dementie

Wanneer hele gebeurtenissen uit uw geheugen verdwijnen en dagelijkse handelingen worden verstoord door vergeetachtigheid, kan dat wijzen op dementie. U kunt geen nieuwe informatie meer opnemen. U ervaart minder grip op de wereld om u heen. Dagelijkse handelingen als aankleden of koken zullen u moeilijker af gaan, of u verdwaalt bijvoorbeeld in een bekende omgeving. Vaak veranderen uw karakter en uw gedrag na verloop van tijd. Ook neemt het besef dat u ziek bent af. Veel van deze veranderingen merkt u zelf niet op, maar worden juist door de familie of mantelzorgers opgemerkt.

Handen in elkaar geslagen

Wat kan GGNet voor u betekenen?

GGNet biedt voor ouderen die vergeetachtig zijn, de mogelijkheid tot uitgebreid onderzoek om de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Medicijnen tegen dementie zijn er (nog) niet. Er zijn wel middelen op de markt die het verloop van de ziekte vertragen. Ook zijn er medicijnen die de bijkomende verschijnselen als angst, onrust, achterdocht, agressie en slaapproblemen bestrijden of verzachten. We willen een behandeling bieden die bij u én uw klacht past. Uw huisarts kan u naar GGNet verwijzen.

Oma knuffelt kleindochter

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

familie in de winkel