Direct naar:

Werken met een interculturele doelgroep

Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders of ‘reguliere’ inburgeraars: nieuwe medeburgers met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Hulpverleners die werken met deze doelgroep voelen zich vaak uitgedaagd wanneer de integratie stagneert vanwege de geestelijke gezondheid.

Onderstaande trainingen zijn speciaal ontwikkeld om handvatten te geven aan alle mensen die zich inzetten voor nieuwkomers. Denk aan taalcoaches, wmo-consulenten, vrijwilligers, stagebegeleiders, mentoren en werkcoaches.