Direct naar:

Gemeenten - Jeugd en Jongeren

In Noord- en Oost-Gelderland kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar die (ernstige) psychische problemen hebben, bij ons terecht. Als specialistische ggz-organisatie ondersteunen, begeleiden én behandelen wij deze kinderen en jongeren. Jaarlijks behandelen wij ruim 18.000 burgers met psychische aandoeningen. Dit zijn met name mensen uit de regio’s Midden-IJssel, Oost-Veluwe, Achterhoek en Liemers. 

Ons aanbod

Wij behandelen en begeleiden jeugd en jongvolwassenen (0 t/m 23 jaar). Onze professionals bieden basis ggz en gespecialiseerde ggz. We hebben poliklinieken in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. 

De belangrijkste zorgvormen zijn:

  • preventie: groepsinterventies, individuele ondersteuning, e-health, lotgenotencontact;
  • consultatie: telefonisch en digitaal advies over medicatie en behandeling;
  • diagnostiek, systeem- en gezinsdiagnostiek. snel en richtinggevend, intensief en specialistisch;
  • behandeling en begeleiding: cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, speltherapie, intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG), ervaringshuis, behandeling van eetstoornissen in samenwerking met Amarum (expertisecentrum voor eetstoornissen), JeugdFACT;
  • crisisinterventie.
gezin in supermarkt

Patiënten aanmelden en contact

Toegang tot de specialistische ggz die wij bieden gaat meestal via een huisarts, jeugdarts of specialist. In sommige gevallen kan het Zorgloket van de gemeente ook rechtstreeks naar ons verwijzen. Neemt u hiervoor contact op met: 

  • Telefoonnummer aanmelden Jeugd Achterhoek/ Centraal Gelderland: 088 - 933 1359
  • Telefoonnummer aanmelden regio Midden-Overijssel/ Oost-Veluwe: 088 - 933 2100 
  • Telefoonnummer overige gemeenten: 088 - 933 1359 

 

meisje op telefoon

Onze visie op zorg

Jaarlijks ontmoeten wij ruim 18.000 mensen met een psychische aandoening, thuis of in onze behandelkamers. Vaak kampen ze ook met andere problemen als schulden, verslaving, ontbreken van werk of andere zinvolle daginvulling. Eén van de uitdagingen van zowel gemeenten als zorgaanbieders, is het ondersteunen en aansluiten van de zorg in de wereld van de burger. In veel gevallen vraagt de complexiteit van de problemen om samenhang in aanbod. GGNet neemt, waar nodig, de regie in de zorg rondom mensen met een psychische aandoening. Samen met partners in het sociaal domein bouwen we aan eerstelijnszorg. Deze zorg kan leiden tot het afschalen van de zorgbehoefte en de toename van zelfstandigheid. Wanneer eerstelijnszorg toch niet voldoende blijkt voor de burger, bieden we zowel specialistische ggz als hoog specialistische ggz. 

Binnen GGNet werken 2.100 zorgprofessionals inclusief ervaringsdeskundigen. Wij geloven erin dat er een wereld te winnen is in het terugdringen van zorgafhankelijkheid van mensen met een psychische aandoening. Het is onze insteek dat we burgers zoveel mogelijk in hun eigen omgeving begeleiden en behandelen. Daarbij zetten we onze zorgprofessionals in net als ervaringsdeskundigen. Als ervaringsdeskundige ben je expert in het herstellen van en omgaan met ernstig psychisch lijden. Tegelijkertijd zijn deze deskundigen belangrijke ambassadeurs voor een integrale focus op kansen en mogelijkheden.

 
meisje kijkt naar kat