Direct naar:

Wat gaan wij doen? - Jeugd 18-

Zoeken jij of je ouders hulp voor je psychische klachten? Dan is de eerste stap dat je je klachten met je huisarts bespreekt. In overleg kun je dan een verwijzing vragen naar GGNet. Je huisarts meldt je bij ons aan. Het kan ook zijn dat de gemeente een verwijzing naar GGNet voor je kan regelen. Je kunt dit checken bij het zorgloket van je gemeente. 

Intake

Je krijgt altijd eerst een gesprek met een psycholoog; dat noemen we de intake. In dat gesprek vinden we het vooral belangrijk wat jij te vertellen hebt. Wat is er aan de hand? Wat zit je dwars? Daarna geven we je een behandeladvies. Wat dat advies is, hangt af van het probleem waarmee je zit.

meisje bellen blazen

Behandeling

Hoe ziet de behandeling eruit? Dat is voor iedereen anders. We noemen een aantal behandelingen die we veel doen:

  • Gesprekken met een behandelaar.
  • Medicatie voorgeschreven door een psychiater.
  • Gesprekken met jou en je gezin samen met een gezinstherapeut.
  • Samen met een PMT-er (psychomotorisch therapeut) oefenen om (anders) met gevoelens om te gaan in een gymzaal.
  • Ouderavonden voor je ouders samen met andere ouders. Dan gaan ze beter begrijpen hoe het is om jou te zijn. 
  • Indien jij en je ouders het gevoel hebben dat hulp op afstand niet voldoende is, kunnen we jouw gezin helpen door een gezinsbehandelaar in te zetten. Dat is iemand die dan wekelijks bij jullie thuis komt en jullie helpt om misschien dingen anders te gaan doen.
  • Cursussen of trainingen, bijvoorbeeld om met woedeaanvallen om te gaan en rustiger te kunnen blijven. 
  • In extreme gevallen is een tijdelijke opname beter voor je. 

Soms is het nodig om eerst meer onderzoek te doen voor we beginnen met de behandeling. Denk aan een psychiatrisch onderzoek.

meisje met kat

Hoe lang en hoe vaak?

Ook dat hangt helemaal af van je probleem. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, maar meestal is er een therapie nodig die een paar maanden of een halfjaar duurt. Als we je een behandeladvies geven, vertellen we daar meer over. 

meisje op trampoline