Direct naar:

Over GGNet Jeugd & Jongvolwassenen

Kinderen en jongvolwassenen (van 0 tot 23 jaar) die bij ons komen, kunnen gedragsproblemen hebben, angsten, gepest worden of problemen thuis hebben. Onze professionals bieden alles wat nodig is om hen te behandelen en te begeleiden: bij lichte problematiek basis ggz en bij complexere problematiek specialistische ggz. 

Onze visie en aanpak

Het is niet altijd direct duidelijk wat het probleem van een jeugdige of jongvolwassene is. Soms speelt de omgeving daarin een rol. Daarom vinden wij het belangrijk ons ook op de omgeving te richten bij het stellen van de diagnose, de behandeling en de begeleiding. Wij gaan daarbij uit van de veerkracht van onze patiĆ«nten en proberen deze te versterken. Wij bieden niet meer hulp dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk. 

meisje bellen blazen

Geen onderscheid 18- en 18+

Wij maken geen onderscheid tussen 18-minners en 18-plussers. Daardoor ontstaat er geen behandelbreuk rond de belangrijke leeftijd van 18 jaar. 

 

2 meisjes in gesprek

24-uurs crisisdienst: 088-933 4400

Onze crisisdienst biedt spoedeisende hulp voor mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers zoals huisartsen, politie, maatschappelijk werk, MEE, RIBW, vrijgevestigde psychiaters, verslavingszorg en verpleeghuisartsen.
De Crisisdienst van GGNet bestaat uit twee teams: een voor de regio Apeldoorn en Zutphen, en een voor de regio Liemers en Achterhoek. 
Het telefoonnummer voor beide regio's is: 088 - 933 4400.

gezin koopt kaas

Locaties

Wij hebben verschillende locaties verspreid over Gelderland en kunnen daarom ambulante en deeltijdbehandeling en begeleiding bieden in de buurt. Wanneer het nodig of beter is, verwijzen wij patiƫnten door naar een collega-instelling.

meisje in park