Verwijzers of verwijzen naar GGNet jeugd

Bent u huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gemeente of een collega-instelling? En vermoedt u dat er bij een jeugdige patiënt sprake is van psychiatrische problematiek? Dan kunt u uw patiënt rechtstreeks bij ons aanmelden. 

Verwijzers

U hoeft niet eerst een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in te schakelen. Bij twijfel kunt u overleggen met de aanmeldfunctionaris van de desbetreffende locatie. U verwijst uw patiënt met een bepaalde klacht of hulpvraag en niet voor een specifieke behandeling.

meisje in park

Aanmelden

Wij vinden persoonlijk contact met verwijzers belangrijk. Korte lijnen bevorderen een snelle en efficiënte doorverwijzing. Wij willen het u daarom mogelijk maken snel persoonlijk contact te leggen met het aanmeldsecretariaat.

Telefoonnummer aanmelden Jeugd regio Achterhoek/ Centraal-Gelderland: 088 - 933 1359 
Telefoonnummer aanmelden Jeugd regio Midden-Overijssel/ Oost-Veluwe: 088 - 933 2100 
Telefoonnummer voor overige gemeenten: 088 - 933 1359

meisje op trampoline

Ons aanbod

Wij behandelen en begeleiden jeugd en jongvolwassenen (0-23 jaar). Onze professionals bieden basis ggz en gespecialiseerdeggz. We hebben poliklinieken in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. De belangrijkste zorgvormen zijn:

  • preventie: groepsinterventies, individuele ondersteuning, e-health, lotgenotencontact;
  • consultatie: telefonisch en digitaal advies over medicatie en behandeling;
  • diagnostiek: systeem- en gezinsdiagnostiek, snel en richtinggevend, intensief en specialistisch;
  • behandeling en begeleiding: cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, speltherapie, intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG), ervaringshuis, behandeling van eetstoornissen in samenwerking met Amarum (expertisecentrum voor eetstoornissen), JeugdFACT;
  • crisisinterventie.
verjaardagstaart