Direct naar:

Ik heb last van

Elke behandeling is anders. Geen mens of situatie is immers hetzelfde. GGNet behandelt veel verschillende aandoeningen en beoordeelt altijd samen met u welke behandeling het meest geschikt is. We beginnen met een speciaal onderzoek, waarbij we rekening houden met uw leeftijd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van verschillende deskundigheden in ons team: bijvoorbeeld de ouderenpsychiater, de psycholoog, de verpleegkundig specialist en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. We gebruiken ook verschillende tests en scorelijsten. Dit kan een intensief traject zijn, maar dat is nodig om een zo goed mogelijk beeld van uw problemen te krijgen en vervolgens een goed behandelplan op te stellen. Daarna volgt een behandeling, persoonlijk of in een groep. Soms bestaat een behandeling uit medicijnen, soms uit individuele gesprekken of een activiteitenprogramma. Voor sommige problemen hebben we een trainingsaanbod dat we meestal groepsgewijs aanbieden. Het liefst betrekken we hierbij uw eigen omgeving; het gaat er tenslotte om dat u in uw eigen omgeving weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Mochten uw klachten ernstiger zijn, dan kan therapie in deeltijd of dagbehandeling een optie zijn. Ook psychiatrische thuiszorg is mogelijk. Soms is een tijdelijke opname nodig.
Trauma en posttraumatische stressstoornis

In je leven kunnen er dingen gebeuren die zo erg zijn dat we het een trauma noemen. Als gevolg van een traumatische ervaring kun je een PTSS ontwikkelen (posttraumatische stressstoornis). De klachten kunnen zo erg zijn dat ze je leven negatief veranderen. Gelukkig is PTSS behandelbaar.

Angst en paniek
We maken ons allemaal wel eens zorgen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling om veel te piekeren of in paniek te raken. Blijf niet met je klachten rondlopen, maar vraag ons om hulp.
Somberheid en depressie

Somberheid komt bij jongeren veel voor. Je kunt je futloos of depressief voelen. Misschien heb je geen interesse en energie voor de dingen die je normaal gesproken doet. De somberheid kan zo toeslaan, dat je geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat je last hebt van depressieve klachten. Blijf daar dan niet mee zitten, wij kunnen je helpen.