Direct naar:

NZa zorgvraagtypering en privacy van patiënten

Vanaf 1 oktober 2022 gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alle ggz-organisaties vragen om gegevens aan te leveren die te maken hebben met de ‘zorgvraagtypering’. De informatie die we moeten aanleveren wordt zodanig versleuteld dat de gegevens niet direct te koppelen zijn aan patiënten. Toch zijn we er op dit moment nog niet 100% van overtuigd dat de NZa de privacy van onze patiënten kan garanderen. In dit nieuwsbericht lichten we toe wat dit voor jou betekent.

Gepubliceerd: 29 juli 2022

Wij vinden de vertrouwensrelatie met onze patiënten en hun recht op privacy van het allergrootste belang. Daarom hebben we als organisatie besloten al onze patiënten te gaan wijzen op de mogelijkheid van het tekenen van een privacyverklaring om te verhinderen dat we jouw gegevens voor zorgvraagtypering delen. Dit zullen we vanaf eind augustus gaan doen.

Wat is zorgvraagtypering?

De informatie die wij voor zorgvraagtypering bijhouden zijn de gegevens die jouw behandelaar in je dossier noteert: over de psychische aandoening waarvoor je in behandeling bent, over de ernst van de klachten, over de aanpak en duur van de behandeling, de kans op herstel, enzovoorts. Dat is hele nuttige informatie om landelijk te verzamelen, omdat we dan in Nederland een veel beter beeld krijgen hoeveel zorg we voor bepaalde aandoeningen nodig hebben, en wat dat dan kost. Zo kan de ggz verbeterd worden.

Privacyverklaring

GGNet vindt het heel belangrijk dat de privacy van onze patiënten gegarandeerd is. Dat de gegevens die GGNet aanlevert dus anoniem zijn. De NZa heeft volgens de wet het recht om deze informatie te vragen. Als patiënt heb je echter ook het recht om niet akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan de NZa. Als je niet akkoord bent, kun je dat aangeven in een privacyverklaring. GGNet levert dan de gegevens over jouw zorgvraagtypering niet aan bij de NZa. Als je geen bezwaar tegen aanlevering hebt, hoef je niets te doen. We bereiden op dit moment een privacyverklaring voor en zullen deze tijdig beschikbaar stellen.

De Nederlandse ggz en andere belangenorganisaties zijn met de NZa in gesprek om de privacy-garantie vóór 1 oktober 2022 in orde te hebben. Mocht dat het geval zijn, dan is het tekenen van een privacyverklaring niet nodig.