Direct naar:

Verwijzers en gemeenten

U kunt uw patiënt verwijzen naar GGNet Jong voor behandeling, diagnostiek, second opinion, begeleiding. Wij geloven erin dat er een wereld te winnen is in het terugdringen van zorgafhankelijkheid van mensen met een psychische aandoening. Het is onze insteek dat we mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving begeleiden en behandelen. Daarbij zetten we onze zorgprofessionals in net als ervaringsdeskundigen.

Aanmelden

Wij vinden persoonlijk contact met verwijzers belangrijk. Korte lijnen bevorderen een snelle en efficiënte doorverwijzing. Neem contact op met het aanmeldsecretariaat:

Ons aanbod

Wij behandelen en begeleiden jeugd en jongvolwassenen (0 t/m 23 jaar ). Onze professionals bieden basis ggz en gespecialiseerde ggz. We hebben poliklinieken in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen. De belangrijkste zorgvormen zijn:

  • Preventie: groepsinterventies zoals brussen groep, kopp groepen, individuele ondersteuning, e-Health, lotgenotencontact,
  • Consultatie: telefonisch en digitaal advies over medicatie en behandeling
  • Diagnostiek: systeem- en gezinsdiagnostiek, snel en richtinggevend, intensief en specialistisch
  • Crisisinterventie 24/7
  • Psychiatrische behandeling en begeleiding van alle DSM 5 stoornissen. We bieden o.a. cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psychotherapie, farmacotherapie, speltherapie, intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG), behandeling van eetstoornissen in samenwerking met Amarum (expertisecentrum voor eetstoornissen), hulp voor jongeren met niet westerse achtergrond (interculturalisatie), behandeling in groepen, dagbehandeling.
  • Het Jeugd FACT richt zich op gezinnen met kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek. Het Jeugd FACT team biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met problemen op meerdere levensgebieden, waarbij er sprake is (of vermoeden) van psychiatrische problematiek. De kinderen en jongeren hebben vaak al verschillende vormen van hulpverlening gehad en is er sprake van zorgwekkend en/of zorgmijdend gedrag. Vaak is er onvoldoende aansluiting bij reguliere hulpverlening. Er kan sprake zijn van een hoog crisisgehalte of chronische problematiek. Klik hier voor meer informatie en de screeningslijst