Kosten behandeling binnen de basis ggz in 2019

Hier vindt u Informatie over de kosten van behandeling binnen de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) voor patiënten van GGNet van 18 jaar en ouder.

Wie betaalt mijn behandeling?

BAS Basis ggz is de organisatie die de basis ggz organiseert voor GGNet. De kosten van uw behandeling in de basis ggz vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit noemen we verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een verwijzing van uw huisarts naar BAS Basis ggz hebben.

Bestaat er ook onverzekerde zorg?

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Als u hiermee te maken krijgt, bespreken we dat altijd eerst met u, voordat we een eventuele behandeling starten.

(Vrijwillig) op eigen kosten

Als u kiest voor een behandeling die niet verzekerd is in de basisverzekering of als u er om andere redenen voor kiest uw behandeling zelf te betalen, ontvangt u van ons een nota. U betaalt de kosten in dat geval dus zelf aan ons. Dit zijn kosten die de behandelaar aan uw behandeling besteedt: de afspraken met u, maar ook verslaglegging, vragenlijsten, overleg, et cetera. Per activiteit moet u rekening houden met een tarief van 105,25 euro (inclusief btw).

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

Omhelzing oma en kleindochter

Heb ik te maken met een eigen risico?

In 2019 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg 385 euro. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. U betaalt uit uw eigen risico wanneer u een eerste afspraak heeft met één van onze medewerkers en we u inschrijven. U betaalt ook uit uw eigen risico wanneer u medicijnen gebruikt. Uw zorgverzekeraar stuurt u de rekening. 

Wanneer ontvang ik de rekening voor mijn eigen risico?

U betaalt het verplicht eigen risico voor het jaar waarin uw basis ggz-pakket gestart is. Het komt voor dat u pas ruim een jaar na de startdatum van uw basis ggz-pakket een rekening ontvangt voor uw verplicht eigen risico. Als u in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld, kunt u dus nog een rekening ontvangen van uw oude zorgverzekeraar. 

2 vrouwen op terras

Waar kan ik navragen wat mijn behandeling precies kost?

U kunt bij uw behandelaar of bij het secretariaat navragen welk basis ggz-pakket wij bij uw verzekeraar in rekening brengen. Er bestaan vijf verschillende pakketten:

  • Kort
  • Middel
  • Intensief
  • Chronisch
  • Onvolledig behandeltraject

Per pakket geldt een vast tarief dat wel per verzekeraar kan verschillen. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar. Let op: de behandelaar kan het pakket tijdens uw behandeling aanpassen, op basis van uw zorgvraag en klachten. In dat geval bespreken wij dit altijd met u.

jongeren in gesprek

Wat doe ik als ik niet naar mijn afspraak kan komen?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Laat het ons uiterlijk 24 uur weten. U belt dan het secretariaat van uw behandelafdeling. Dit kan ook in het weekend. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje. Of u zoekt op deze webpagina de juiste locatie op. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

Sms-service

U kunt gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak, de locatie en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

echtpaar in gesprek