Direct naar:

Kosten behandeling binnen specialistische ggz 2021

Hier vindt u informatie over kosten behandeling binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor patiënten van GGNet van 18 jaar en ouder.

Wie betaalt mijn behandeling?

Voor de meeste mensen vallen de kosten van de behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (specialistische ggz), zoals bij GGNet, onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit is verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een correcte verwijzing naar GGNet hebben.

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

Meisje met kat

Wordt mijn zorg altijd via de zorgverzekering vergoed?

In de volgende situaties verloopt de vergoeding van uw zorg niet via uw zorgverzekering, maar via een andere weg:

  • bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar;
  • als u ambulante woonbegeleiding van GGNet krijgt;
  • als u uitsluitend dagbestedingsactiviteiten bij GGNet (begeleiding) volgt;
  • als u langer dan drie jaar (aaneengesloten) opgenomen bent bij GGNet;
  • als u in een beschermde woonvorm van GGNet woont;
  • als u door Justitie naar GGNet bent verwezen.

Bestaat er ook onverzekerde zorg?

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Als u hiermee te maken krijgt, bespreken we dat altijd eerst met u, voordat we een eventuele behandeling starten.

Vrouw achter boom

Heb ik te maken met een eigen risico?

In 2021 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg €385,-. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. Op het moment dat u medische kosten maakt, betaalt u uit uw eigen risico. Die medische kosten maakt u bijvoorbeeld als u een behandeling in een ziekenhuis ondergaat. Maar ook op het moment dat u wordt ingeschreven bij GGNet (dat is vanaf uw eerste afspraak met een medewerker van GGNet) of als u medicatie gebruikt. Uw zorgverzekeraar brengt deze kosten tot de hoogte van uw eigen risico bij u in rekening. Hebt u een zorgpolis met een hoger eigen risico afgesloten bij uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u de kosten tot aan de hoogte van dat eigen risico.

Wanneer ontvang ik de rekening voor mijn eigen risico?

U betaalt het verplicht eigen risico voor het jaar waarin uw behandeling (de diagnosebehandelcombinatie (DBC)) gestart is. Het komt voor dat u pas ruim een jaar na de startdatum van uw DBC een rekening ontvangt voor uw verplicht eigen risico. Als u in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld, kunt u dus nog een rekening ontvangen van uw oude zorgverzekeraar.

Kleindochter luistert naar oma

Heb ik te maken met een eigen bijdrage?

Vanaf 2018 hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor de ggz die uw zorgverzekeraar vergoedt.

Vrouwen in de supermarkt

Klopt het dat ik een rekening krijg omdat ik mijn afspraak niet (tijdig) heb afgezegd?

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat het ons dan tijdig weten. Meld u uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch af bij het secretariaat van uw behandelafdeling (dit kan ook in het weekend). Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

Sms-service

U kunt – binnen onze specialistische zorg – gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak, de locatie en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

Jongeren met telefoon

Waar kan ik navragen wat mijn behandeling precies kost?

De kosten van de behandeling bestaan uit meer dan alleen de hoeveelheid tijd die we met u in contact geweest zijn. Ook de tijd telt mee die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar, of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag en dergelijke. U kunt een overzicht opvragen van gedeclareerde contacten en/of opnamedagen bij het secretariaat van uw behandelafdeling.

 

Vrouw in gesprek met twee jongens voor bakkerij