Direct naar:

Den Haag - Scelta

Scelta is een expertisecentrum voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. GGNet Scelta heeft vestigingen in Apeldoorn (kliniek en deeltijd), Den Haag en Nijmegen.

Scelta Den Haag is een gespecialiseerde tweedelijns polikliniek waar mensen vanaf 18 jaar met de hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornis behandeld kunnen worden. Van belang is dat dat eerdere behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en de diagnose persoonlijkheidsstoornis reeds gesteld is of dat er na diverse behandelingen een vermoeden bestaat van persoonlijkheidsproblematiek. Wij werken niet met één specifieke behandelmethode, maar passen verschillende methodieken toe waarbij de interactie centraal staat en wij ook lichaamsgericht werken. Wij werken voornamelijk met veranderingsgerichte psychotherapie in groepsverband, soms met een individueel voortraject (steunend/structurerend ofwel psychotherapie). Wij hebben 2 verschillende groepen: een inzicht gevende groepstherapie met lichaamsgerichte therapie voor een dagdeel per week (2,5u) en een eendaagse deeltijdbehandeling, waarbij het meer op vaardigheden gericht is.

behandelaanbod

De polikliniek van Scelta Den Haag biedt u de volgende behandelmogelijkheden:

  • Consultatie en second opinion;
  • Individuele psychotherapie; 
  • Individuele gesprekken steunend, structurerend dan wel inzichtgevend van aard;
  • Diverse modules als aanvulling op een individuele behandeling;
  • Groeps(psycho)therapie;
  • Vaktherapie (psychomotorische therapie);
  • Medicamenteuze behandeling.

Bezoekadres

Van de Spiegelstraat 17-21
2518 ES Den Haag

Postadres

Postbus 928
7301 BD Apeldoorn

Telefoon

088-933 2200

Foto's

Methodieken en programma

Methodieken 
Wij werken volgens de laatste inzichten en richtlijnen en maken gebruik van de verschillende wetenschappelijk bewezen behandelmethoden en technieken zoals:

- Cognitieve therapie
Cognitieve therapie kan helpen bij mensen die zijn vastgelopen in hun denken en handelen. De behandeling gaat over het interpreteren van informatie en het omgaan met (negatieve) gedachten. Tijdens de therapie leert men stil te staan bij wat men denkt, en zich af te vragen of deze gedachten kloppen met de werkelijkheid.
Men gaat op zoek naar nieuwe manieren om met (negatieve) gedachten en gevoelens om te gaan en oefent daarmee.

Wat levert het op?
Negatieve manieren van denken worden opgespoord en doorbroken.

- Schemagerichte therapie (webpagina Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen)

- Mentaliseren Bevorderende therapie (MBT).Wij beperken ons dus niet tot één therapierichting.

De behandeling is poliklinisch: individueel, eventueel aangevuld met modules, of in groepsverband.

Route