Doetinchem - Woonzorg Huberroos

De Huberroos is een appartementencomplex in het centrum van Doetinchem. GGNet huurt 22 studio’s ten behoeve van Woonzorg Doetinchem. De studio’s zijn verdeeld over drie etages. Er is één grotere woning die gebruikt wordt als kantoor-, groeps- en activiteitenruimte. Binnen BW Huberroos wonen mensen met een matige psychiatrische stoornis, waarbij ingezet wordt op doorstroming naar meer zelfstandigheid. Daarnaast zijn er appartementen toegekend aan cliënten met de diagnose autisme. Binnen de Huberroos is de maximale verblijfsduur twee jaar. Mocht iemand niet toekomen aan zelfstandig wonen, dan wordt er samen met begeleiding naar een andere woonplek gezocht.

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundigen en agogen) van 08.00 tot 21.00 uur aanwezig zijn. Vanaf 21.00 tot 08.00 uur is er op deze locatie een slaapwacht aanwezig, die in geval van nood gebeld kan worden. De cliënt wordt begeleid door twee Persoonlijk Begeleiders (PB'ers). Deze bieden ondersteuning bij het helder maken van de doelen waaraan gewerkt wordt. De omvang van de begeleiding verschilt per persoon, is gericht op ontwikkeling en vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Bezoekadres

Dr. Huber Noodtstraat 73
7001 DV Doetinchem

Postadres

Postbus 2003
7230 GC Warnsveld

Telefoon

088 - 933 1210

Foto's

Woonzorg Huberroos Doetinchem

Woonzorg Huberroos Doetinchem

Route