Doetinchem - Woonzorg Lampongstraat

Woonzorg Lampongstraat bestaat uit zeven eengezinswoningen, elk voor vier bewoners. Een van de woningen ligt op afstand van het kantoor, waardoor daar minder begeleiding aanwezig is. Dit houdt in dat er van bewoners meer zelfstandigheid wordt gevraagd. Binnen de Beschermd Wonen (BW) Lampongstraat wonen cliënten met matige tot ernstige psychiatrische problemen.

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundige en agogen) van 07.15 tot 22.45 uur aanwezig zijn. Vanaf 22.45 tot 07.15 uur is er op deze locatie een slaapwacht aanwezig, die in geval van nood gebeld kan worden. De cliënt wordt begeleid door een Persoonlijk Begeleider (PB'er) en een 2e PB’er. Deze bieden ondersteuning bij het helder maken van de doelen waaraan gewerkt wordt. De omvang van de begeleiding verschilt per persoon, is gericht op ontwikkeling en vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Bezoekadres

Lampongstraat 22, 32, 34, 48, 48a en 50
7001 CX Doetinchem

Postadres

Postbus 2003
7230 GC Warnsveld

Telefoon

088 - 933 1220

Telefoon 'De Stap'

088 - 933 4669

Foto's

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Lampongstraat Doetinchem

Route