Doetinchem - Woonzorg Rozengaardseweg

De Rozengaardseweg is een beschermde woonvorm die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen die psychosociaal kwetsbaar zijn. De woonvorm biedt plaats aan twaalf cliënten verdeeld over twee woningen. De bewoners variëren in de leeftijd van 40 tot 70 jaar en er is veel ruimte voor gezamenlijke activiteiten. De bewoners van Rozengaardseweg 20 kunnen hun dagelijks leven niet zelfstandig structureren. Zij hebben de veiligheid en structuur nodig om te kunnen functioneren. Deze groep bestaat uit acht bewoners die 24 uur per dag een beroep kunnen doen op de begeleiding (agogen en verpleegkundigen). De vier bewoners van Rozengaardseweg 28 hebben minder begeleiding nodig, maar ook hier is de structuur erg belangrijk. 

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundige en agogen) van 08.00 tot 21.00 uur aanwezig zijn. Vanaf 21.00 tot 08.00 uur is er op deze locatie een slaapwacht aanwezig, die in geval van nood gebeld kan worden. De cliënt wordt begeleid door een Persoonlijk Begeleider (PB'er). Deze biedt ondersteuning bij het helder maken van de doelen waaraan gewerkt wordt. De omvang van de begeleiding verschilt per persoon, is gericht op ontwikkeling en vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Bezoekadres

Rozengaardseweg 20 en 28-17
7001 DP Doetinchem

Postadres

Postbus 2003
7230 GC  Warnsveld

Telefoon

088 - 933 1270

Foto's

Woonzorg Rozengaardseweg Doetinchem

Woonzorg Rozengaardseweg Doetinchem

Route