Direct naar:

De effectiviteit van vaktherapie

Suzanne Haeyen werkt als beeldend therapeut bij GGNet. In 2018 promoveerde zij op het onderzoek naar de effecten van beeldende therapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Zij is de eerste in Nederland gepromoveerde beeldend therapeut. Sinds september 2019 is zij ook bijzonder lector voor Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Suzanne: “In vaktherapie laten we mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaringsgericht werken. Bijvoorbeeld door vormgeving, spel en beweging. Daarin gaat het om sensorische aspecten zoals horen, voelen en ruiken. Door deze therapie kan er een heel andere kant van iemand naar boven komen en dat kan soms ook een ander perspectief bieden.

Omdat ik beeldend therapeut ben, zet ik het beeldend werken in binnen herapie: tekenen, schilderen, kleien en meer. Ik behandel mensen met persoonlijkheidsproblematiek, een trauma, depressie of angstproblematiek. Tijdens het proces komen er vaak emoties los en worden gedachten getriggerd zoals angst, verdriet of woede. Zo worstelde er laatst een deelnemer van de groepstherapie met haar gevoelens van boosheid. Ze vertelde tijdens de nabespreking over haar werkstuk waarin ze haar boosheid op een expressieve manier symboliseerde. Ik vroeg haar: ‘Wat zou je nu met je werkstuk willen doen?’. Haar antwoord was duidelijk: ‘Verscheuren!’. En dat deed ze. Zij was ook in staat om haar boosheid te delen, er zelf contact mee te maken en er iets mee te doen. Het gaat in vaktherapie trouwens niet altijd om moeilijke of zware emoties. Dat is het mooie binnen ervaringsgerichte therapie, dat er ook humor en spelplezier kunnen ontstaan. Dat zijn emoties die veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak al lange tijd niet meer zo sterk hebben ervaren.

In mijn promotieonderzoek is de effectiviteit van beeldende therapie op verschillende manieren naar voren gekomen. Dat is belangrijk in deze tijd waarin er een duidelijke vraag is naar onderbouwing van interventies. Onderzoek draagt dan bij aan het verzamelen van evidence. De missie van het bijzonder lectoraat is om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen voor patiënten, vaktherapeuten, andere betrokken professionals, studenten en docenten. Het lectoraat heeft onlangs subsidie van ZonMw ontvangen voor het project Online Vaktherapie. Hierin gaan we werken met virtual reality (VR) en andere digitale middelen. Heel interessant allemaal! Ook voor mijzelf. Door te onderzoeken, blijf ik mij verder ontwikkelen in mijn vakgebied. Ik mag weer gaan pionieren.  Spannend en erg leuk!”

Suzanne Haeyen en Silvia Pol, klinisch psycholoog, in gesprek over wat er in de behandelkamer eigenlijk gebeurt en over de focus op de krachten van een persoon.

Beluister de podcast “Het is belangrijk dat mensen zichzelf beter leren begrijpen”