Direct naar:

Van zorg naar gezondheid

“Voor je ligt het nieuwe GGNet-magazine. Deze editie is weer rijkgevuld met artikelen die een dwarsdoorsnede laten zien van de vele programma’s, activiteiten en projecten uit ons meerjarenbeleidsplan én over de nieuwe bekostiging die in 2022 wordt ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Als dit magazine iets duidelijk maakt, dan is het dat GGNet een vitale organisatie is. En dat was ook de conclusie van het CIIO toen zij ons deze zomer het nieuwe ISO 9001-certificaat toekenden. Vitaliteit ontstaat uit energie (je energiek voelen), motivatie (doelen stellen in het leven en moeite doen om deze te behalen) en veerkracht (het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan). Dat is wat we doen en wat we onze patiënten en de inwoners in Noordoost-Gelderland gunnen. Het zijn de elementen die het verschil maken tussen écht kunnen meedoen en contact maken met anderen, of eenzaam achter de voordeur zitten.

Vitaliteit leidt tot participatie. En daar draait het om in de ggz: dat mensen met al hun psychische, fysieke en sociale uitdagingen écht meedoen in de samenleving en contact hebben met anderen. Het netwerk rond de patiënt is daarin essentieel, naast professionele zorgverleners en niet te vergeten de vrijwilligers. Juist zij weten dikwijls de brug te slaan tussen ziekte en gezondheid. Gezondheid, vitaliteit, veerkracht. Het zijn ook de doelen van de thematafel De Gezondste Regio. Inwoners, patiënten, zorgverleners en financiers richten zich op de kwaliteit van leven en gezondheidsbevordering, in plaats van op ziekte en zorg, om zo de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te maken. Een gezonde leefstijl is daarvoor essentieel. Roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding zijn verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast in Nederland, voor ruim 35 duizend doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven. Logisch dat we voor patiënten en collega’s inzetten op vitaliteit, op een rookvrije ggz en op bewegen en dat we daarvoor ook de mogelijkheden van nieuwe technologie benutten. Want een goede gezondheid draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven.

Dat we moeten investeren in gezondheid is duidelijk. De realiteit in Nederland is anders. We besteden per inwoner 22 euro aan gezondheidsbevordering tegenover 5.000 euro aan zorg. Dat is minder dan een half procent! Ons zorgsysteem is nog helemaal gericht op ‘langer leven’ door het behandelen van ziekte en niet op ‘kwaliteit van leven’ door te investeren in gezondheid. We moeten de omslag maken van een zorgsysteem naar een gezondheidssysteem. Dat is wat we met netwerkzorg beogen. En dat is niet een stappenplan van A naar B. Dat is een expeditie waarin we nieuwe wegen bewandelen, nieuwe methoden onderzoeken en onszelf continu uitdagen en ontwikkelen. Een vitale organisatie, door vitale medewerkers. Als de omslag van zorg naar gezondheid ergens kans van slagen heeft, is het bij GGNet!”

Dit artikel is gepubliceerd in het GGNet magazine 2021 - 2022