Je krijgt er informatie over (omgaan) met dementie en antwoord op je vragen. Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen en deze avonden zijn daarom ook een ontmoetingsplek voor gezelligheid en sociaal contact.

Deze maand is het thema: ‘Vrijheid en veiligheid.

Als dementie is vastgesteld, komt bij de persoon met dementie en bij de naasten het besef dat er de komende tijd geleidelijk veel kan gaan veranderen in het dagelijks leven. In het belang van de persoon met dementie én van de mantelzorger is het nuttig antwoord te vinden op de vraag: op welke manier kunnen we zo lang mogelijk doorgaan met dagelijkse activiteiten?

Het doel van ergotherapie is dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun leven houden en door begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dat kan gaan over allerlei dagelijkse activiteiten, zoals wassen, aankleden en koken. Maar het kan ook gaan om mobiliteit, zoals fietsen of leren rijden met een scootmobiel, het uitoefenen van een hobby, zoals schilderen of tuinieren. De kwaliteit van leven wordt hierdoor mede bepaald. Ook het gaan om veiligheid en het beperken van risico’s kan aan de orde komen.

Woensdag 22 mei komt een ergotherapeut vertellen over haar ervaringen. Ze kan voorbeelden en praktische tips geven zodat de vrijheid en veiligheid voor iemand met dementie en hun naasten zo lang mogelijk behouden kan blijven.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411