Gepubliceerd:

2021 in beeld
Elke crisis is anders, maar om een indruk te geven van hoe het jaar 2021 eruit zag voor de GGNet crisisdienst hebben we wat cijfers in een overzicht verzameld. Wat valt ons op? We kwamen ruim 9000 keer in actie – soms op locatie, maar in bijna 1/3 van alle gevallen kwamen we bij mensen thuis. Er is een daling te zien in het aantal crisis-beoordelingen die op het op het politiebureau plaatsvond en het aantal crisismaatregelen (CM) en inbewaringstelling (IBS) is licht gedaald in vergelijking met vorig jaar.

In verreweg de meeste gevallen ging het om volwassenen, maar 201 keer ging het om jonge mensen tot 18 jaar. Dat getal is 3% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Net iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%) hadden hulp van de crisisdienst nodig. We komen het vaakst bij mensen die aan zelfdoding denken, maar mensen die in een psychose verkeren en onbegrepen gedrag vertonen komen we ook regelmatig tegen. In alle gevallen proberen we zo snel mogelijk iemand uit die crisissituatie te helpen door na de beoordeling vervolgzorg in de vorm van crisisstabilisatie aan te bieden.

Minder face-to-face, vaker ’s nachts op pad
Karin Freriks, manager van de crisisdienst van GGNet: “De cijfers van 2021 wijken niet erg af van voorgaande jaren. Maar we hadden minder vaak face-to-face contact dan daarvoor. Dat kan aan het feit liggen dat er al eerder een triage gedaan was (een beoordeling van de psychische aandoening van de persoon in kwestie), waardoor we alleen telefonisch contact hadden. En we gingen vaker dan voorgaande jaren in de late avond en nacht aan het werk. Ik ben trots op de flexibiliteit van ons team dat ervoor heeft gezorgd dat wij - ook in tijden van corona – goede crisiszorg konden blijven bieden”, aldus Karin Freriks. De landelijke cijfers zijn nog niet bekend, dus hoe de GGNet crisisdienst zich verhoudt tot landelijke cijfers is nog niet duidelijk.

Bekijk hier de Factsheet Crisisdienst