Direct naar:

Aanmeld- en intakestop wordt opgeheven

De aanmeld- en intakestop voor VGGNet wordt 17 september opgeheven. We hebben dus weer ruimte voor nieuwe patiënten met licht verstandelijke beperking (LVB) die kampen met ernstige psychiatrische problemen. 

Gepubliceerd: 13 september 2019

Veranderd zorgaanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrie

VGGNet gaat door als derdelijns expertisecentrum. Landelijk onderzoek, waaraan GGNet een belangrijke bijdrage heeft geleverd, wees uit dat binnen de reguliere SGGZ soms wel 40 procent van de patiënten een (vermoedelijke) LVB heeft. Om dit feit kunnen we niet meer heen. Daarom zetten we organisatiebreed vol in op het versterken van de kennis over deze patiëntenpopulatie, met als doel dat GGNet LVB-proof wordt. Dat doet VGGNet onder andere door interne scholing, consultatie en trainingen. 

 

Drie vrouwen op de bank