Direct naar:

Amarum: Kortdurende deeltijdbehandeling CBTE

Kortdurende deeltijdbehandeling CBTE, voor patiënten met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen en Binge Eating Disorder.

Gepubliceerd: 19 juli 2018

GGNet Amarum, expertisecentrum eetstoornissen, werkt in 2018 toe naar een verbetering van het behandelaanbod. Christopher Fairburn heeft een gedragstherapeutische behandeling ontwikkeld, speciaal voor mensen met eetproblematiek, die zeer goede resultaten laat zien: Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBTE). Amarum werkt al grotendeels vanuit dit gedachtengoed en is bezig dit aanbod verder te optimaliseren.

Op maandag 9 juli 2018 is de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE van start gegaan. In de loop van het jaar zal deze behandeling zich verder ontwikkelen, met als doel dat er eind 2018 geheel volgens het CBTE-model gewerkt wordt. 

Algemeen

De kortdurende deeltijdbehandeling CBTE is een intensieve vier-weken-fase van de individuele behandeling, die gericht is op het loslaten van de eetstoornis. Deze intensieve fase kan worden ingezet, als de patiënt samen met zijn behandelaar besluit dat intensief begeleide eetmomenten de patiënt kunnen helpen zijn doelen (eerder) te bereiken. De kortdurende deeltijdbehandeling duurt vier weken. Elke week telt drie behandeldagen. 

Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE loopt de individuele therapie gewoon door. De focus ligt in deze vier weken vooral op de begeleide eetmomenten. Hiernaast wordt een basismodule psychomotore therapie aangeboden en is er de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele andere modules.

Het is van belang, dat de patiënt zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de keuze voor behandeling, dat hij de wens heeft om te veranderen en dat hij bereid is hard te werken. Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE wordt er gewerkt aan de hand van een persoonlijke probleemformulering en een individueel behandelplan, waarin de opgestelde doelen zijn opgenomen. Daarnaast stelt de patiënt zelf, in overleg met zijn regiebehandelaar, het programma samen van deze intensieve vier weken. Wekelijks evalueert hij met zijn regiebehandelaar en eventuele mede-behandelaars of het gelukt is de gestelde doelen te halen. Ook worden dan de doelen voor de volgende week vastgesteld. 

Groep

Tijdens de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE neemt de patiënt, naast de individuele therapiemomenten, deel aan een programma waarin hij samen met andere patiënten een groep vormt. De groep is samengesteld uit patiënten, die in verschillende fases van hun behandeling zitten. Sommige patiënten zijn net aan hun eerste week begonnen, anderen zitten in de tweede, derde of vierde week van de kortdurende deeltijdbehandeling CBTE. In de groep wordt gezamenlijk begeleid gegeten en is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan doelen. Dit alles vanuit de gedachte dat patiënten op deze manier van elkaar kunnen leren en steun, begrip en aanmoediging van elkaar kunnen ontvangen. 

Ervaringen Eva

Lees meer over de ervaringen van Eva

Aanmelden en/of meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Amarum: www.amarum.nl