Direct naar:

Bestuursvoorzitter GGNet kondigt vertrek later dit jaar aan

Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet, heeft op 2 maart jl. de organisatie geïnformeerd dat hij later dit jaar vertrekt om zich te kunnen gaan richten op een nieuwe uitdaging. GGNet is een geïntegreerde ggz-organisatie in de regio Noord- en Oost-Gelderland met ruim 2000 medewerkers en 18.000 cliënten. Rob blijft aan tot zijn opvolger aantreedt.

Gepubliceerd: 03 maart 2022

“Rob Jaspers heeft vanaf november 2014 met bezieling en grote betrokkenheid, op succesvolle wijze inhoud gegeven aan zijn rol als bestuursvoorzitter. Wij zijn verheugd dat Rob heeft aangegeven dat hij in functie blijft tot zijn opvolger aantreedt en dat hij zich de komende maanden met onverminderde energie zal blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van GGNet en de regio”, legt de voorzitter van de Raad van Toezicht, Leo Schoots uit.

“Samen met zorginhoudelijk bestuurder Jochanan Huijser en de directie stond hij aan het roer van de ontwikkeling van GGNet tot een financieel gezonde organisatie die sterk verbonden is met de regio en een duidelijke koers voor ogen heeft. Het managementteam van GGNet dat verantwoordelijk is voor de verdere uitrol van deze koers zit stevig in het zadel en zal zich met de organisatie de komende jaren inzetten voor het verbeteren van de zorg in het regionale netwerk. Maar ook in het lokale netwerk door zorg meer naar de wijk te brengen, en meer van de mensen zelf te maken”, aldus Leo Schoots. Ook zal de ingezette beweging van zorg naar gezondheid met een sterke focus op herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid verder vorm gaan krijgen. Niet alleen in de behandelmethoden, maar ook in de diverse samenwerkingsprojecten, zoals onlangs in Doetinchem gestart is met de uitrol van Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM).

Het verder terugdringen van drang en dwang blijft voor GGNet een speerpunt, evenals de beweging naar ambulante zorg en zelfregie voor de patiënt. De rol van technologie en innovatie staat hoog op de strategische agenda en het onderzoeksportfolio is ook voor de komende jaren toonaangevend en zeer uiteenlopend te noemen. De vorig jaar geïnstalleerde discipline-gebonden staven – de vertegenwoordiging van alle beroepsgroepen bij GGNet – zullen in de komende tijd verdere concrete afspraken maken met directie en Raad van Bestuur over de wijze waarop zij mede aan het roer staan van de organisatie.

“GGNet zal Rob’s bijdrage in deze positieve initiatieven en ontwikkelingen gaan missen, maar heeft begrip voor zijn keuze en waardering voor de vervolgstap die Rob wil gaan zetten”, besluit Leo Schoots. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht de procedure gestart voor de werving van een opvolger, in samenwerking met bureau Boyden.

Bekijk hier het interview met Rob waarin hij zijn vertrek toelicht.