Eerste gediplomeerde familie-ervaringsdeskundige

Conny Kalker is de eerste gediplomeerde familie-ervaringsdeskundige (FED) binnen GGNet! Op 27 juni kreeg een blije en opgeluchte Conny Kalker haar diploma in handen tijdens de uitreiking in Saxion Enschede. Dit na meer dan een jaar pionieren in deze eerste cursus binnen Saxion die draaide als pilot en ook volop in ontwikkeling is. Voorafgaand heeft Conny een aantal maanden aan een voorbereidend traject waarin ze veel heeft geleerd over (haar eigen) herstel.

Gepubliceerd: 19 juli 2019

Het eigen proces van de familie

“Iedere familie die te maken krijgt met een familielid met psychiatrische problematiek, komt in een eigen proces terecht waarbij men vaak naast mantelzorgtaken ook om moet leren gaan met het zorgsysteem waar het familielid mee te maken krijgt. Je stapt in een wereld die nieuw is en waar je je draai moet zien te vinden. Soms is de situatie complex en loop je jezelf voorbij. Soms wordt men als familie onvoldoende betrokken bij het behandelproces, maar wordt er wel van je verwacht dat je er bent voor jouw familielid met psychiatrische problematiek. De opnames zijn tegenwoordig kort, iemand moet in zijn eigen omgeving herstellen. Dit vraagt veel van het netwerk. Als men dan ook niet weet wat de behandeling inhoudt en hoe je als familie daar vorm (of juist niet) aan moet geven, is dat zowel voor de patiënt als de familie verwarrend en kan ertoe leiden dat er spanningen ontstaan die voor niemand goed zijn”, aldus Conny.

Drie vrouwen op een bankje

Oog voor de familie

Conny haar wens is om als familie-ervaringsdeskundige met de teams samen te werken om samen de familie beter toe te rusten bij hun zorg voor hun familielid. Zij hoopt dat collega’s oog krijgen voor de familie van de patiënt. Conny haar boodschap: “Vraag eens hoe het met hen gaat en wat zij nodig hebben om het vol te houden. Betrek hen bij de behandeling zodat zowel patiënt als familie daar baat bij hebben. Wees op de hoogte van de voorzieningen waar men heen kan verwijzen voordat de familie er zelf aan onderdoor gaat.” Daarnaast wil Conny graag een luisterend oor voor familie zijn en meedenken en kijken waar de familie behoefte aan heeft en hen ondersteunen in hun proces.

De Familie-ervaringsdeskundige is geen vervanger voor het betrekken van familie door hulpverleners, maar een toevoeging. De ervaringsdeskundige vraagt: hebben jullie wel aan de familie gedacht?

Familie-ervaringsdeskundige binnen GGNet

Binnen GGNet zijn bij de start van de VIP-teams (vroege interventie psychose) direct familie-ervaringsdeskundigen aangesteld: Jan Peet bij VIP Doetinchem en Renee Hartwig bij VIP Apeldoorn. Renee is nog steeds betrokken en werkzaam waar Jan zijn familie ervaringsdeskundigheid vooral inzet als voorzitter van de Familieraad. Familie-ervaringsdeskundige is een nieuw beroep, een beroep waarvoor geknokt moet worden om dit gepositioneerd te krijgen binnen de teams, en ook om het declarabel te krijgen.

“Ervaring kun je niet googelen. Het is nieuwe kennis die veel toevoegt naast de wetenschappelijke en professionele kennis.”

Meer informatie

Ingrid Bogert, Coördinator GGNet Herstelcentrum 
e-mail: i.bogert@ggnet.nl

Man en vrouw begroeten elkaar