Direct naar:

Extra geld voor GGNet van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis stelt dit jaar geld beschikbaar aan GGNet voor het alsnog in zorg nemen van zo’n 70 nieuwe patiënten. Daarnaast bemiddelt Zilveren Kruis dit jaar een deel van haar verzekerden die zorg nodig hebben naar andere zorgaanbieders in de regio. GGNet heeft namelijk op 21 oktober jongstleden een patiëntenstop moeten instellen omdat het budget van Zilveren Kruis op is. Zie hier het eerdere bericht over de patiëntenstop.

Gepubliceerd: 20 november 2019