Direct naar:

FACT Jeugd kennis- en beleidsmiddag

De tweede kennis- en beleidsmiddag FACT Jeugd heeft op 29 maart jl. plaatsgevonden in Wolfheze. Het aantal teams vanuit Karakter en Pro Persona, in samenwerking met ketenpartners, is hard groeiende. 

Gepubliceerd: 12 april 2018

 

Deze keer waren we met zes teams: FACT Doetinchem  (Karakter en GGNet), FACT Rivierenland (Pro Persona, Eleos en Karakter), FACT Foodvalley (Eleos, Pro Persona en Karakter), FACT Hardenberg (onder andere Karakter en Accare; recent opgeheven), FACT Kind en Jeugd regiogemeente Nijmegen (Pro Persona en Karakter) en FACT LVB Doetinchem.

Workshops 

De middag stond in het teken van verschillende thema’s die in twee workshoprondes aan de orde kwamen. Centraal stond het thema 'Hoe houden we ons team gezond in combinatie met onze complexe doelgroep'. Besproken werd bijvoorbeeld:

  • hoe houd je als team verbinding bij hoge werkdruk;
  • cliëntgerichtheid;
  • bereikbaarheid;
  • werktijden;
  • zorgprogrammering FACT;
  • positionering van het team binnen de instellingen;
  • samenwerking met cliëntsysteem en netwerk.  

Ervaringsdeskundige

Aan het einde van de middag was er een presentatie van een externe spreker: Astrid Verbiest van Ixta Noa. Zij vertelde over haar ervaringen als ervaringsdeskundige binnen een ACT-team en huidige inzet van Ixta Noa bij Karakter. Ook heeft ze ons aan het denken gezet over de waardevolle aanvulling van een ervaringsdeskundige bij de zorg binnen een FACT en hoe dit praktisch vormgegeven kan worden. 

Vervolg

Het was een leerzame en gezellige middag, waarin betrokkenheid en verbondenheid tussen de teams weer versterkt is en volop uitwisseling van ervaringen en kennis heeft plaatsgevonden (zie ook foto's onder dit bericht). Dat kunnen we weer meenemen naar ons dagelijkse werk. De bedoeling is om enkele uitkomsten verder uit te werken in de praktijk en jaarlijks deze FACT-scholingsmiddag te organiseren.