Direct naar:

GGNet biedt verplichte zorg volgens nieuwe wet

Soms verleent een instelling zorg tegen de wil van de patiënt. Deze verplichte zorg valt vanaf 1 januari 2020 onder twee nieuwe wetten: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD). Ze vervangen de wet BOPZ. GGNet biedt zorg die onder de Wvggz valt. Op de site leest u meer over deze verplichte zorg.

Verplichte zorg bij GGNet

Als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel bezorgt, maar geen zorg wil ontvangen, kan er tóch zorg worden verleend. Dat staat in de Wet verplichte ggz (Wggz). Deze wet is op 1 januari 2020 ingegaan en is bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. De wet wil dat ‘verplichte zorg’ zo min mogelijk en zo kort mogelijk gebeurt. Daarvoor zijn zorgorganisaties, gemeenten en andere betrokken partijen samen verantwoordelijk. Als patiënt en naaste heeft u invloed bij het bepalen welke zorg voor u het beste is.

 

Zorg die onder de BOPZ valt

De voorgaande wet voor verplichte zorg (BOPZ), is nog steeds van kracht in 2020. Lopende zorg die onder de BOPZ valt, gaat dus gewoon door zolang dat nodig is.

Meer informatie over verplichte zorg