Gepubliceerd:

GGNet is een grote geïntegreerde GGZ-organisatie werkzaam in de regio noord en Oost-Gelderland. Haar kernactiviteiten richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek van alle leeftijden, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Riwis Zorg & Welzijn richt zich op de (woon) begeleiding van mensen met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen. De kracht van Riwis is ‘Zorg in de wijk’, gericht op wonen en goed gepositioneerd in het lokale netwerk van welzijn. Beide organisaties kunnen optimaal ingezet worden zodat cliënten zo goed mogelijk kunnen herstellen bij GGNet als intensieve psychische behandeling nodig is en thuis bij Riwis als de situatie stabiel is maar nog wel begeleiding en aandacht nodig heeft.

Knelpunt

Zorgprofessionals van beide organisaties ervaren in de praktijk dat er niet altijd een duidelijk gezamenlijk beeld bestaat wanneer een cliënt in crisis het beste geholpen kan worden op de High Intensive Care (HIC)en wanneer de oplossing gezocht kan worden in de woonsituatie/woonbegeleiding van de cliënt. Opname op de HIC en weer terugkeren naar Riwis kan leiden tot terugval. Dit is onwenselijk voor zowel de cliënt, de naasten en de leefomgeving van de client. Het leidt bovendien tot onnodige kosten en drukt op het werkplezier van medewerkers.

Beide organisaties zien graag verbetering door de samenwerking te intensiveren en beter op elkaar af te stemmen. “Als je elkaar beter kent en weet wat je van de ander kunt verwachten en kun je mensen tijdens en na een opname in een kliniek beter bijstaan om terugval te voorkomen”, aldus Jochanan Huijser, bestuurder van GGNet.

Joost Harkink, bestuurder Riwis Zorg & Welzijn: “Voor onze cliënten is het belangrijk om op tijd de juiste zorg en begeleiding te krijgen. We werken al geruime tijd goed samen met GGNet, met deze samenwerkingsovereenkomst verstevigen we dit. Zo sluit onze begeleiding straks nog beter aan bij de behandeling, ook in crisissituaties. Ik ben er trots op dat we met deze samenwerking onze organisaties dichter bij elkaar brengen in het belang van de cliënten en de medewerkers”.

“Ons doel is het terugdringen van afhankelijkheid van zorg, bevorderen van de eigen regie van de cliënt en daarmee daadwerkelijk ook het herstel. GGNet wil zoveel mogelijk partijen, zowel binnen als buiten de GGZ mee krijgen in haar aanpak en werken aan een inclusieve samenleving. Het intensiveren van de samenwerking met Riwis sluit daar heel mooi bij aan”, vult Jochanan Huijser aan.