Direct naar:

GGNet heft aanmeldpauze volwassenenzorg regio Zevenaar op

Op 15 juli a.s. vervalt de door GGNet afkondigde aanmeldpauze van zes maanden voor gespecialiseerde ambulante ggz voor volwassenen. Dit betekent dat vanaf die datum de huisartsen in deze regio (Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort) weer volwassenen met mentale gezondheidsproblemen kunnen doorverwijzen naar GGNet. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die kampen met angst- en stemmingsklachten, depressiviteit, psychotische klachten of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme.

Gepubliceerd: 06 juli 2022

Nanda Los, Manager Ambulant in Zevenaar: “In de afgelopen zes maanden hebben we met het team hard gewerkt om tot het kunnen opheffen van de aanmeldpauze te komen. We hebben nieuwe collega's weten aan te trekken en hopen de komende tijd nog meer deskundige collega's te vinden. Achterstanden zijn we aan het wegwerken en onze werkprocessen worden verder verbeterd. Vanaf 15 juli kan de deur gelukkig weer open, en daar zijn we blij mee! Wel gaan we de toestroom nauwlettend in de gaten houden, om te voorkomen dat we meteen weer overspoeld worden. Na binnenkomst van de verwijzing nemen onze behandelaars binnen twee weken telefonisch contact op met de patiënt om te zien wat hij nodig heeft. We kijken of deze hulp ook door andere partijen geboden kan worden, alvorens we het intake traject starten”, aldus Nanda. Het voordeel hiervan is dat er, indien van toepassing, al sneller hulp geboden kan worden.

Regio-overleg voor duurzamere oplossing
Ook op bestuurlijk niveau heeft GGNet de afgelopen zes maanden in de regio Zevenaar de nodige stappen gezet. Manon Huisman, verantwoordelijk voor ambulante volwassenen zorg binnen GGNet licht toe: “We hebben zorgverzekeraars, gemeenten, zorgpartners en verwijzers uitgenodigd om samen te komen om met elkaar te werken naar een regionale oplossing. Het is heel prettig dat we de aanmeldpauze zoals aangekondigd per 15 juli kunnen opheffen. Maar, we zijn er nog niet, want de druk op de geestelijke gezondheidzorg (ggz) is nog altijd enorm. Het huidige systeem vraagt om structurelere en duurzamere verandering. Daarom zetten we bij GGNet de komende tijd flink in op beweging en die noemen we van ‘Zorg naar Gezondheid’, waarin we in een netwerk van partners samen gaan veranderen van aanpak. We zijn op diverse locaties met nieuwe initiatieven gestart, zoals in Doetinchem waar we 1 van de 2 landelijke pilots doen vanuit ‘de nieuwe ggz’. In dat project werken we heel nauw samen met álle betrokken in de wijk om de mentale gezondheid van de inwoners te bevorderen; de juiste zorg op de juiste plek, altijd dichtbij”.

“Ook vanuit het regionale initiatief 8rhk Gezond waar GGNet een actieve rol speelt, zijn direct betrokken bij 2 van de 4 ontwikkelplekken (‘de nieuwe ggz’ in Doetinchem en Mariënvelde). In de regio Apeldoorn/Zutphen zijn we bezig met ‘Weg van de Wachtlijst’ en in Lochem zijn we een lokaal overleg gestart om personen met een hoogcomplexe problematiek vanuit een integrale benadering tot passende zorg te komen op de juiste plek. Verder werken we op landelijk niveau mee in het initiatief ‘Frisse Wind’ waarbij alles grote ggz-instellingen samen de veranderagenda voor de ggz formuleren. Kortom, we zetten op veel fronten echt de beweging in om de ggz te vernieuwen.”, aldus Manon.

Door de aanmeldpauze konden naar schatting zo’n 90 mensen die gespecialiseerde psychische hulp nodig hadden niet bij GGNet in Zevenaar terecht. Een enkeling is elders zorg geboden in regio's als Doetinchem en Winterswijk. Voor de meesten heeft het geleid tot een verlenging van de wachttijd. Wel hebben we de afgelopen periode ongeveer 50 patiënten vanuit de Crisisdienst opgevangen.